æreskultur

Danmark utviser konemishandler på livstid

En irakisk ektemann fornedret kona psykisk, mishandlet henne fysisk og voldtok henne. Mishandlingen bestod blant annet i at hun måtte sitte naken på gulvet mens han spankulerte rundt henne for å ydmyke henne. Nå er mannen dømt til utvisning på livstid.

Vi har aldri tidligere registrert en utvisningsdom i en sak om vold mot hustru, verken i Norge, Sverige eller Danmark. Slik sett fremstår dommen som falt på onsdag i Danmark som en milepæl som kan ha en god preventiv virkning overfor voldelige ektemenn. Dommen er således en gledens dom – tross tragedien for irakerens hustru.

Islam er lynende klar på kvinnens underordnede posisjon i et ekteskap. Hun skal innfri en totalt lydighetsplikt overfor ektemannen. Han bestemmer ett og alt i hennes liv, som eksempelvis om hun har tillatelse til å besøke sine egne foreldre, hvor, når og hvor ofte. Først når denne plikten er oppfylt ned til minste detalj, slår hans plikt som ektefelle inn, nemlig plikten til å forsørge hustruen og barna de måtte ha.

Jeg har opplevd denne lydighetsplikten på nært hold da jeg i to år bodde hos en familie i Islamabad, hovedstaden i Pakistan. Uansett hvilke lidelser kvinnen skulle ha, som dype depresjoner grunnet psykisk vold, vil storfamilien stå på mannens side. Det er han som har makten, det er ingen som kan tale mot hans vilje.

Grusom mishandling

At en ektemann er på toppen av hierarkiet kommer med all tydelighet frem i rettssaken som har foregått i Danmarks nest største by, Aarhus på Midt-Jylland. Den irakiske mannen skapte et helvete på jord for kona si. På onsdag ble han dømt til syv års fengsel og utvisning på livstid for psykisk og fysisk vold og voldtekt.

Ifølge tiltalen hadde han sparket og slått kona i parets leilighet. Han hadde også klippet av håret hennes og slukket sigaretter på kroppen hennes, og etterlatt henne med brennemerker. I tillegg ble irakeren dømt for gjentatte ganger å ha voldtatt sin kone ved å tvinge seg til sex med henne – selv om hun nektet.

Samtidig ble mannen dømt for psykisk vold mot sin partner ved å utsette henne for grovt nedverdigende, ydmykende og krenkende oppførsel. I tillegg til dette hadde han beordret henne til å bruke hijab. Hustruen fikk heller ikke delta i undervisning utenfor hjemmet, og hun fikk ikke ha telefon, slik at hun, i henhold til ektemannen, ikke kunne ha kontakt med andre menn.

For å ydmyke hustruen beordret han henne til å sove på gulvet og sitte naken på gulvet mens han psykisk ydmyket henne ved å urinere og spytte på henne. Ingen i ekteparets familie grep inn. Kvinnen var totalt isolert fra omverdenen.

Den 38 år gamle irakeren ble dømt for å ha truet vitner, da han flere ganger hadde truet kona ved at han skulle drepe familien hennes hvis hun fortalte noe til politiet.

Irakisk statsborger og utvist

Saken sprakk først da ektemannen truet en annen mann fordi han mistenkte at denne mannen hadde en affære med hustruen.

— Det er en uvanlig alvorlig sak, og det kvinnen har vært utsatt for over en så lang periode er svært voldelig, sier spesialaktor Birgitte Ernst. Hun fortsetter:

«I tillegg til den lange ubetingede fengselsstraffen ble 38-åringen også dømt til å betale en erstatning på 200.000 danske kroner til kvinnen. Det er en høy erstatning i forhold til praksis på området, så både fengselsstraff, utvisning og erstatning viser hvor alvorlig retten har sett på saken.»

At irakeren nektet straffeskyld, hører jo med til saken kulturelt sett.

38-åringen, som er irakisk statsborger, ble utvist fra landet på livstid.

Hovedillustrasjon: HRS

Den korte avis