Innvandring

Vi forby MC-klubb dominert av ikke-vestlige kriminelle

En ny lov gjør det nå mulig å forby kriminelle MC-klubber, mener statsadvokaten. Det er klubben Satudarah som er i statsadvokatens søkelys når saken nå skal tas for retten. Politiet vil ha den forbudt i Norge. Satudarah er kjent for knivstikking, skyting på åpen gate og andre alvorlige lovbrudd. Politiet er særlig bekymret fordi volden i det offentlige rommet kan ramme uskyldige.

MC-klubben Satudarah har eksistert på Østlandet i noen få år, og har til fulle vist at de både har evne og vilje til å utøve tung kriminalitet. Klubben er en såkalt 1%-klubb, et begrep som stammer fra USA på 1940-tallet. Det er betegnelsen som på en MC-klubb som er lovløs, plasserer seg på utsiden av det etablerte samfunnet og har egne lover og regler. Implisitt sier begrepet at 99 prosent av andre MC-klubber er lovlydige.

Satudarah ble etablert i Nederland i 1990, og har nå forgreininger til en rekke andre europeiske land, deriblant altså Norge, der den først etablerte seg i Stavanger i 2014, deretter på Østlandet i 2018. Knivstikkingen på Lillestrøm og skytingen i Oslo er en del av flere grove hendelser som politiet etterforsker og der man antar at gjerningsmennene er tilknyttet Satudarah MC (SMC).

Det er flere grunner til at politiet frykter denne klubben, som at konflikter med andre kriminelle miljø kan eskalere. At volden tas ut i det offentlige rommet, er en annen bekymring politiet har, ikke minst fordi da kan tilfeldige andre personer bli rammet. Ikke minst sistnevnte er en av grunnene til at politiet nå går rettens vei for å prøve å forby SMC.

Politiet har aldri tidligere gått til dette skrittet, men mener de kan gjøre det nå med en ny lov i ryggen datert 2021. Der heter det følgende:

Etter begjæring fra statsadvokaten kan retten ved kjennelse forby en sammenslutning når

a. deltakere i sammenslutningen har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet,
b. overtredelsene er egnet til å fremkalle frykt i befolkningen eller nærmiljøet for nye lovbrudd av samme art fra sammenslutningens deltakere, og
c. et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet.

Under en rettssak i 2021 ble klubbens 20 bud lagt frem, skriver VG:

Som man ser, går det i æreskodeks ala islambeltet.

Prøve loven for første gang

Til NRK sier leder for Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, Anders Rasch-Olsen, at politiet ønsker «å prøve denne loven for første gang. Vi mener det er et riktig virkemiddel for oss for å forebygge ekspansjon, videre deltagelse og rekruttering til enkelte gjenger».

Det blir dermed statsadvokaten som skal føre saken for retten. Det hele er et mål om å gjøre det straffbart å være medlem av en kriminell gjeng. For at det skal kunne skje, må gjengen/klubben bli kriminalisert.

For SMC er det advokat Usama Ahmad som skal føre ordet for dem under de rettslige forhandlingene.

SMC er kjent både for narkotikakriminalitet, utpressing, kidnapping og voldskriminalitet, alle handlinger som skaper frykt i samfunnet ellers. En notorisk kriminell 38-åring anses å være lederskikkelsen. I 2015 løsnet han skudd mot en person tilhørende en annen kriminell gjeng, Young Guns. Han ble frikjent med begrunnelse i nødverge.

Har ikke motorsykkel-lappen

SMC skal bestå av en kjerne på 12 personer. De fleste er dømt for kriminelle forhold. Det interessante er at av de 12 MC-klubbmedlemmene er det kun tre personer som eier en motorsykkel. I Oslo-politiets rapport «Trender i kriminalitet 2018-2021», mente politiet at MC-klubben kjennetegnes mer av kriminalitet, vold og bruk av skytevåpen enn motorsykkelkjøring. Den 38 år gamle lederen verken eier en motorsykkel eller har førerkort til å kjøre annet enn moped.

Advokat Usman Ahmad mener derimot at SMC er en motorsykkelklubb. Han sier følgende:

Det blir feil at påtalemyndigheten skal mene noe om hvor mye interesse en person har for MC.

– Han er president i en MC-klubb, men har selv ikke MC-lappen?

– Man trenger ikke ha MC-lappen for å være interessert i motorsykkel.

– Er han overrasket over at påtalemyndigheten prøver denne nye lov mot dem?

– Han er ikke overrasket med tanke på retorikken politiet har brukt, særlig de siste månedene.

1 %-prosentklubber er kjent for å bruke merker, symboler og klær ute i det offentlige rom. Blir det forbud mot SMC, vil det også bli forbudt å kle seg i klær som viser klubbtilhørighet, noe som kan bremse videre ekspansjon ved nye rekrutteringer, håper politiet.

Politiinspektør Grete Metlid avviser tvert at SMC er å regne for en motorsykkelklubb: «Nei, dette er ingen motorsykkelklubb.»