Demografi

Politisjef forstår ikke hvorfor voldskriminaliteten i Sverige er så høy

I et stort intervju sier rikspolitisjef Anders Thornberg at han ikke har noen god forklaring på at Sverige har så mange drap med skytevåpen og bombing sammenlignet med andre sammenlignbare land. Thornberg mener kriminologer og forskere må svare på hvorfor utviklingen har gått så galt, og legger til: "Det er dem som sier at det kan ha vært på grunn av dårlig integrering og at vi har fått disse sårbare områdene." Vet ikke Thornberg hvem hans eget politi konstant jakter på?

Man slutter ikke å la seg overraske av det svenske nivået når det kommer til ansvarlige personer i møte med «analyse» av hvorfor det har gått så galt i Sverige med en kriminalitetsutvikling som topper statistikken i Vest-Europa. Selvsagt vet rikspolitisjef Anders Thornberg hvem som dominerer de hyperkriminelle gjengene og nettverkene som har etablert seg både sør, øst, vest og nord i landet. Det er umulig å tro noe annet. For hvis han ikke skulle vite hvorfor dette har skjedd, måtte det bety at det er vanntette skott mellom politiet ute i felten, ledere på mellomtrinn og han som øverste sjef.

Gjenger preget av gangster-islam

Vi sitter her i nabolandet og har for lengst forstått at det ikke er en ny generasjon Medelsson dette handler om. Vi ser bilder av straffedømte. Vi leser dommer. Det er især navn fra Mena-land som dominerer, altså innvandret gangster-islam: De tilhører den islamske stammekulturen.

Dette er en kultur som ikke evner å bygge stabile nasjoner. De avviser det nasjonale fellesskapet. De tilhører det muslimske fellesskapet, ummaen. De ser seg selv som en del av «team islam», som det også kalles. Man er ikke særlig religiøs, med identiteten blir til gruppen, til «team islam» mot resten av røkla, altså det frie samfunnet.

Det interessante er også fellestrekkene mellom jihadister og gjenger. Fellestrekkets midte er forherligelse av vold.

  1. Begge gruppene dyrker undergravende holdninger mot de europeiske samfunnene.
  2. Begge gruppene identifiserer seg først og fremst som muslimer. Identiteten er altså ikke knyttet til en nasjonalstat, verken den de eller foreldrene/besteforeldrene er født i.
  3. Begge ytrer offentlig hat mot jøder.
  4. Begge forherliger vold.
  5. Begge avviser nasjonalstatens verdslige styresett.

I tillegg ser vi at gjengene driver med narkotika-dealing, de intimiderer europeere i det offentlige rommet, og de raner, igjen typisk europeere. Gjengene har ikke nødvendigvis en klar ideologisk plattform, men resultatet av virksomheten er det samme som resultatet av islamistenes virksomhet: Omgivelsene undergraves.

Balkongflyvninger er det som tidligere ble kalt balkongflickor.

Det farlige spillet

Men Thornberg later åpenbart som om han ikke aner hva den organiserte volden i Sverige handler om – skal vi tro han etter intervju i Dagens Nyheter (betalingsmur). Thornberg fortsetter med dette det svenske samfunnsødeleggende spillet: sannheten og fakta skal både fordreies og benektes, akkurat slik politikerne på både blå og rød side har holdt på med i tiår, mens utviklingen kun har blitt verre og verre år for år. Thornberg sender signalet late-som-om til sine undersåtter og til hele den svenske befolkningen.

En Lennart Wallger legger ukentlig ut en status på Twitter over den groveste kriminaliteten; mord, skyting, bomber, skudd mot leilighet, etc. Etter uke fem, fra 4. til 10. februar var dette statusen for februars første hele uke. Hvor mange svensker tror man står bak denne listen? Av tre antakelig kvinner som ble kastet utfor en balkong, døde en av dem. Ikke akkurat svensk oppførsel.

Thornberg får spørsmål om hva hans hovedforklaring er på økningen i volden i Sverige.

– Egentlig burde du kanskje spørre kriminologer og forskere, men det vet de egentlig ikke. Det er de som sier at det kan ha vært på grunn av dårlig integrering og at vi har fått disse sårbare områdene, sier Thornberg.

– Men vi ser også ren kriminell virksomhet. Narkotikamisbruket har økt, noe som har skapt et marked. Da har vi den personlige statusen, du føler deg krenket og har en sterk drivkraft til å angripe noen med vold, fortsetter han.

Ja, machokultur i MC-miljø er også kjennetegnet med «krenkelser». Men gitt at Sverige nå har rundt en million personer innvandret fra islamsk æreskultur, vil enkel matte tilsi at det er først og fremst i sistnevnte gruppe krenkelsene lever svært godt og er svært utbredt.

Ingen forklaring overhodet

Hvorfor har Sverige og ikke andre sammenlignbare land et så stort problem med skyting og eksplosjoner? spørres Thornberg. Heller ikke det kan har forklare:

– Det har jeg heller ikke noen god forklaring på. Det bør forskes på. Vi ser at for å bli noen og komme inn i gjengene må man bli mer voldelig, det har blitt en voldsspiral. Det er vanlig at man har vokst opp og gått på skole sammen, man tror man er nære venner, men så selger man vennen sin. Det er vold hele tiden, mange har det dårlig og vil droppe ut.

At gjengmedlemmer typisk kommer fra hjem der oppdragervold er et grunnelement, se det aner ikke Thornberg noe om?

Oppklaringsprosenten hva gjelder de mange drapene er lav. Men «vi gir oss aldri», sier rikspolitisjefen og legger til:

Men akkurat nå har vi så mange mål og er så få at vi må prioritere der vi har mest suksess.

Politietaten i Sverige fremstår som havarert.

SD vil gi han sparken