Innvandring

Sverige går nå i strupen på de kriminelle

SD og Jimmie Åkesson får fullt gjennomslag i ny politikk for bekjempelse av organiserte kriminelle. De tre regjeringspartiene og SD står samlet sammen nå i en storoffensiv der anonyme vitner skal kunne brukes i domstolen. Visitasjonssoner skal innføres som i Danmark. Den nye innsatsen mot kriminelle beskrives som "den største tiltakspakken i moderne tid".

Det er virkelig en ny giv vi vitner i Sverige, og denne nye given kan man ikke minst takke Sverigedemokraterna (SD) for. I regjeringsplattformen, Tidö-avtalen, satte SD sine tydelige avtrykk innen både innvandring og kriminalitet, de to viktigste politiske feltene i et Sverige som nå har mer enn ett skuddrap i uken og der innvandrergjenger har dannet sine egen lukkede samfunn i samfunnet.

«Paradigmeskifte», sier statsministeren

I disse ofte klanbaserte samfunnene er medlemmene fanget i en taushetskultur. Å snakke med politi eller vitne i en rettssak mot «dine egne» er nær sagt det samme som å underskrive sin egen dødsdom. Dette betyr at grov kriminalitet vanskelig kan straffeforfølges da det ikke finnes vitner som våger å stå frem.

Det er nettopp dette regjeringen og SD nå griper fatt i. Vitner skal få stille opp anonymt under politiets etterforskning og overfor dommeren i rettssalen. Selv kaller statsminister Ulf Kristersson den nye given for et «paradigmeskifte», og slår fast at dersom forrige regjering hadde levert disse tiltakene allerede for tre til fire år siden, ville Sverige allerede i da vært på et langt bedre sted enn i dag.

– Om vi ikke gjør endringer kommer heller ingenting til å endre seg, slår Kristersson fast.

– Nå blir det danske straffer for svenske forbrytere, fortsatte Kristersson.

Med danske straffer mener han eksempelvis doble straffer for kriminalitet begått i gettoområder.

Tirsdag formiddag holdt statsminister Kristersson (M), energi- og industriminister Ebba Busch (KD), arbeidsmarkeds- og integreringsminister Johan Pehrson (V) og SD-leder Jimmie Åkesson en felles pressekonferanse for å presentere en ny sikkerhetspakke knyttet til Tidö-avtalen.

– Skytingene vil fortsette som i dag til de som begår dem blir innelåst. Det kan bli verre før det blir bedre. Det er ingenting som tyder på at de vil slutte frivillig, sier Ulf Kristersson.

Partilederne la fram fire forslag – men det vil ta litt tid før de får en reell effekt, ifølge statsministeren.

– Vi gjør dette metodisk og systematisk – og det vil fungere, sier statsministeren.

HER ER FORSLAGENE

Besøkssoner. Det legges til en utredning hvor det skal fremmes forslag til hvordan et system med tidsbegrensede og geografisk avgrensede besøkssoner kan innføres i Sverige.

Anonyme vitner. En etterforskning som skal legge fram forslag til et system med anonyme vitner for å håndtere taushetskulturen.

Senket aldersgrense for åpne tiltak for barn. Kommunenes sosialråd foreslås mulighet til å vedta åpen innsats, kontaktperson eller særskilt kvalifisert kontaktperson for barn som har fylt 12 år, også uten samtykke fra foresatte. I dag er aldersgrensen 15 år.

Kommunenes ansvar. Kommunenes ansvar foreslås regulert i ny lov. Etter forslaget skal kommunene utvikle et situasjonsbilde av kriminalitet i kommunen og ta utgangspunkt i det ved vedtak om handlingsplan. Kommunene må også ta et visst ansvar for koordineringen av det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Politiet vil få ytterligere verktøy og fullmakter til å bruke tvangsmidler som kroppsvisitasjon uten konkrete kriminelle mistanker, meldte SD-leder Jimmie Åkesson. Det skal opprettes etterforskning i saken.

– Besøkssoner kan ha en avgjørende effekt. Disse er tidsbegrensede og geografisk begrensede, hvor du som kriminell risikerer å bli grundig gjennomsøkt av politiet, sier Åkesson.

Regjeringen oppnevner også et utvalg som skal levere en utredning angående anonyme vitner.

– Når personer som har vært vitne til lovbrudd avstår fra å gi opplysninger, kan det, som du forstår, føre til at etterforskning blir henlagt og kriminelle går fri, sier energi- og industriminister Ebba Busch (KD).

Utvalget rapporterer sine konklusjoner i januar 2024 når det gjelder besøkssoner, og i oktober neste år når det gjelder anonyme vitner.