Demografi

Grensene våre lekker fremdeles som en sil

Man skulle tro at Europas ledere bråvåknet i 2015 da hundretusener på hundretusener veltet inn over Europas grenser. Men, nei da, grensene våre lekker fremdeles som en sil - med politikernes varme velvilje. I årets 10 første måneder tok 700.000 asylsøkere seg inn i EU, samt EØS-landene Norge og Sveits. Det er hele 70 prosent flere enn i hele 2021. Den som påstår at det ikke pågår en befolkningsutskiftning på kontinentet vårt, har et uoverkommelig forklaringsproblem.

Det oppleves helt absurd det som pågår. Men det er ikke science fiction. Det er heller som franske Renaud Camus formulerte tittelen på en bok i 2012: The Great Replacement – altså befolkningsutskiftning.

Men tanke på et Afrika som frem mot 2050 vil øke befolkningen med over 1 milliard, med tanke på at land i Midtøsten har store befolkningsoverskudd og svake økonomier, det samme gjelder et utvandringsland som eksempels Pakistan, skal man være optimist av en annen verden for å tro at dette ender godt for Europa – om ikke Europas ledere skulle bestemme seg å ta frem kalkulatoren og sette observert virkelighet og fornuft i førersetet.

Så langt ser ikke det ut til å skje. Mens Centerns innvandringsfanatiker Annie Lööf mottar en pris for sine åpne hjerters dør i Sverige («for betydelig innsats mot fremmedfrykt og rasisme og for menneskers like verdi»), kommer de harde fakta på bordet, referert av Den korte avis:

I EU som helhet, pluss Norge og Sveits er antallet av asylsøkere i løpet av årets første ti måneder nå oppe i 700.000.

Det er 70 prosent flere enn i hele 2021.

Alene i Middelhavsområdet har det kun i den siste uken ankommet titusener av migranter som er registrert, ifølge FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tall datert 27. november viser at 143.559 migranter så langt i år har tatt seg over Middelhavet, mot 135.569 i fjor datert 20. november 2021. Langt de fleste har ankommet Italia, dernest Spania.

Vi må helt tilbake til 2017, da 185 139 migranter tok seg over Middelhavet, for å finne et høyere antall.

Og det er ikke først og fremst uskyldige kvinner og barn som legger ut på den farlige reisen. UNHCR opplyser at kvinner og barn utgjør bare en femtedel eller totalt tjue prosent av migrantene som er registrert. Fire av fem er menn, langt de fleste unge.

Et sjekk av UDIs statistikk for årets første 10 måneder, viser at over 9.500 personer har fått familiegjenforening i Norge så langt i år. De største gruppene utenfor Europa er

  • pakistanere (520),
  • afghanere (334),
  • russere, (formodentligvis ofte tsjetsjenere) (333)
  • Bangladesh (218)
  • India (1.092)
  • Eritrea (400)
  • Filippinene (639)
  • Iran (314)

Totalt 4.400 personer har så langt (til og med oktober), søkt asyl i Norge. Den største gruppen er syrere (1.252), dernest ukrainere (1.143), med Eritrea på en 3. plass (273).