Æresdrap og æresrelatert vold

Grov voldtekt og drapsforsøk ga livstidsdom

En afghansk asylsøker utsatte en kvinne for grov voldtekt, og deretter prøvde han å drepe henne ved å dumpe henne i en gruvesjakt. Da han forstod at kvinnen ikke døde av fallet på 24 meter, kastet han murstein ned på henne. Tilfeldigheter gjorde at kvinnen overlevde. Nå er afghaneren dømt til livstid og utvisning fra Sverige. Livstid betyr i praksis ikke mer enn 16 års fengsel.

Det var 21. april i år at Taher Amini, asylant fra Afghanistan, begikk den oppsiktsvekkende, kyniske handlingen. Handlingen var planlagt, fastslår retten: Amini dro i ens ærende fra Halmstad til Norberg for å overtale offeret til å gifte seg med ham. De to, begge afghanere, ble kjent på et asylmottak da de ankom Sverige.

Da han i Norberg fikk avslag på frieriet, ble han sint og begynte å anklage kvinnen – som han ikke hadde noe kjærlighetsforhold til – for å ha vært utro. Kvinnen forsøkte deretter å rømme ved å åpne bildøren og stikke av. Imidlertid innhenter han henne raskt.

Det var ikke vanskelig for politi og påtalemyndighet å bevise forbrytelsene etter pågripelsen. Hjelp fikk man blant annet ved at Amini brukte mobiltelefonen sin til å ta en rekke «selfies» der han poserer ved gruvehullet etter å ha fullført forbrytelsen.

Etter å ha fullført voldtekten kastet han det kvinnelige offeret ned i en 24 meter dyp gruvesjakt. Hun overlevde mirakuløst fordi hun landet på grener og snø. Da kvinnen ikke døde i fallet, forsøkte han å fullføre forbrytelsen ved å kaste murstein mot henne. Hun overlevde imidlertid fallet, og steinene og forbipasserende hørte – en dag senere – ropet hennes om hjelp. Da hadde det gått 31 timer etter at overgrepene ble begått. Hun ble finnet sterkt nedkjølt (31 grader).

Da voldtektsofferet, blødende, sterkt nedkjølt og forslått, ble reddet ut av gruvesjakten med helikopter, ga hun politiet den informasjonen som gjorde pågripelsen av Taher mulig. Kvinnen kjente Amini fra før da de en tid bodde på samme asylsenter.

Amini ble siktet og er nå dømt for grov voldtekt og drapsforsøk. Tingretten finner forbrytelsene så alvorlige at lovens strengeste straff idømmes – livsvarig fengsel, melder Samnytt.

Dømt som ved drap

Til tross for navnet, betyr ikke livstidsdom i Sverige at du er innelåst resten av livet, bare at lengden på straffen ikke bestemmes når dommen er avsagt. Normalt blir straffen etter hvert omgjort til en tidsbegrenset straff på 25 års fengsel, hvorfra en tredjedel etter praksis trekkes fra. En livstidsdom soner dermed i gjennomsnitt 16 år i fengsel.

Livstidsfengsel idømmes normalt kun ved drap, men ifølge retten er det så skjerpende omstendigheter i den aktuelle saken at strafferammen anses som rimelig. Rettsmedisinere har vitnet om at kvinnen sannsynligvis ville ha dødd bare noen dager senere hvis hun ikke hadde vært heldig nok til å bli funnet av forbipasserende.

– Kombinasjonen av offerets lidelse og dødsangst gjør at straffenivået for drapsforsøket er svært nær det som ville ha gjeldt dersom aktor hadde dødd, sier aktor som dømte i saken.

Amini er også dømt til å betale en erstatning til kvinnen på 545.000 SEK. Etter soning skal han utvises fra Sverige uten tidsbegrensning. Dette forutsatt at det ikke er noen hindringer for håndheving. Siden Taliban tok tilbake makten i landet, anses det i de fleste tilfeller i Sverige som for utrygt å deportere noen dit.

Amini, som tidligere brukte mellomnavnet Mohamad som kallenavn, er tidligere dømt i Sverige for blant annet narkotikaforseelser og trafikklovbrudd.

Ifølge Aftonbladet har Amini har tre barn fra et tidligere ekteskap. Før han kastet den unge kvinnen ned i gruvesjakten, skal han ifølge henne ha sagt at han har drept sin tidligere kone. Hans tidligere kone er fortsatt savnet.

Aminis forsvarer Anders Ylönen sier de ikke er fornøyd med dommen, og vil anke.

– Vi er misfornøyd med tingrettens konklusjon og vil overlate saken til lagmannsretten for ny behandling, sier han.