Lov og rett

Drapstruet statsministeren – slipper straff

Sjokkerte forbipasserende kunne i januar 2021 se en dukke hengende i en lyktestolpe i København. Dukken representerte statsminister Mette Fredriksen og var ildspåsatt. Budskapet på en plakat påfestet dukken sa følgende: «Vår felles innsats er helt avgjørende, vi må og skal bekjempe viruset. Vi trenger samfunnsånd, hun må og skal avlives.» Alle tre mennene som ble siktet i saken er nå frifunnet for drapstrusler.

I en lyktestolpe på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg i København dinglet lørdag kveld 23. januar i fjor en dukke med et tau rundt halsen.

Dukken representerte Mette Frederiksen og ble utstyrt med et skilt med teksten:

«Vår felles innsats er helt avgjørende, vi må og skal bekjempe viruset. Vi trenger samfunnsånd, hun må og skal avlives».

Skjermdump fra video hos Extrabladet

Det var en demonstrasjon organisert av Men in Black, og rundt klokken 19:30 ble dukken satt i brann.

Saken ble politianmeldt som drapstrusler mot statsminister Mette Frederiksen (S), og nå har en sorenskriver ved Retten på Frederiksberg satt et endelig punktum for den halvannet år gamle saken.

Saken har endt med at tre menn på henholdsvis 32, 33 og 36 år er frifunnet for drapstrusler.

En tvetydig trussel

Det skal presiseres at avgjørelsen utelukkende dreier seg om tiltalen for drapstrusler og ikke om selve påtenningen av dukken. Saken ender sannsynligvis med bøter.

Som det fremgår av domsutskriften, skriver Den korte avis, var det nødvendig å foreta en vurdering av omstendighetene for å fastslå: «… om talen var en straffbar trussel eller en beskyttet av ytringsfriheten, juridiske ytringer fremsatt som en del av den daværende offentlige debatten om koronarestriksjonene og deres nødvendighet.»

Retten vurderte som utgangspunkt at trusselen var tvetydig, slik den var fremsatt under en demonstrasjon.

Av samme grunn måtte retten foreta en helhetsvurdering av både dansk rettspraksis og praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og konkluderte derfor på den bakgrunn at de tre tiltalte skulle frifinnes.

I forbindelse med vedtaket om å frifinne de tre mennene for å ha fremsatt drapstrusler mot Mette Frederiksen, fant retten det imidlertid nødvendig å understreke at drapstrusler mot statsmannen dermed ikke var gitt grønt lys.

Det heter således i domsutskriften at:

«Retten fant anledning til å understreke at det ikke var en konsekvens av rettens konkrete vurdering at det under andre omstendigheter, herunder på det nåværende tidspunkt, nødvendigvis vil være lovlig å si ‘Hun må og skal drepes’ om statsminister Mette Frederiksen. «

En av de tre tiltaltes forsvarere, advokat Ulrik Sjølin, uttalte i mai i fjor at han ikke kunne få tak i navnet på anmelderen i saken og reiste i den forbindelse mistanke om at det hadde blitt brukt politisk press, fordi det handlet om statsministeren.

Da de tre nå frikjente mennene ble arrestert, skapte saken stor oppsikt, da de i utgangspunktet ble siktet etter straffelovens paragraf 113, som omhandler statskupp, og som kan føre til inntil 16 års fengsel.

– Statsministerens kontor var involvert

Saken startet ved Retten på Frederiksberg tirsdag 6. september. Ekstra Bladet mente den gang å kunne avsløre at anmeldelsen var sendt via Statsdepartementet til Justisdepartementet, som deretter anmeldte saken til Københavns Politi etter også å ha involvert PET.

Dermed skrev Ekstra Bladet 5. september at:

«Ekstra Bladet kan nå imidlertid avsløre at saken tilsynelatende tok fart i Statsministerens kontor den aktuelle kvelden, og i løpet av få minutter flyttet saken fra Statsministerens kontor til Justisdepartementet og videre til PET og Københavns Politi som beordret flere politiavdelinger til å etterforske dukkehendelsen.»

Da Ekstra Bladet presenterte sin tidslinje for forsvarer Ulrik Sjølin, var han klokkeklar:

«Tidslinjen viser tydelig at vi som forsvarere har blitt holdt i mørket om prosessen før klientenes arrestasjon. Det er vanskelig å tenke på en god grunn til at det er slik uten å tenke på land som vi vanligvis ikke sammenligner oss med.»

Forsvarer Jonas Christoffersen sa til Ekstra Bladet den gang at forsvarsadvokatene hadde en mistanke.

– Dersom Ekstra Bladets opplysninger er korrekte, bekrefter det min og våre mistanker om at saken ble startet ovenfra, men vi har ikke klart å få politiet til å bekrefte eller etterforske, sier Jonas Christoffersen, som fortsatte:

«Min klient ble pågrepet klokken tre om morgenen, og vi vet fortsatt ikke hva som førte til pågripelsen – det vil si hva som skjedde i løpet av de fem timene fra klokken 22. Det er sterkt kritikkverdig.»

Statsminister Mette Frederiksen har så langt konsekvent nektet å kommentere saken.

— Jeg skal ikke gå inn på den konkrete saken, sa Mette Frederiksen kortfattet på spørsmål i mai i fjor om hun ville anmelde saken.

Domstol.dk

Extrabladet (tidslinjen)