Satire (nyhetssøk)

Jesus som trans – hvor er Muhammed?

Teaterstykket "Jesus som trans" skal settes opp i september i Domkirkeruinene i Hamar, med Esben Esther Pirelli Benestad i hovedrollen. Gidder vi å provoseres? Neppe.

Hva skal man gjøre når man er over gjennomsnittlig oppmerksomhetssøkende og det ikke er tilstrekkelig bare å komme ut av skapet?

Man kjører full trans og kaller seg Esther Pirelli, ikke i stedet for Esben Benestad – men i tillegg til.

Hva den verdenskjente produsenten av høykvalitets bildekk i Milano måtte mene om dette er ukjent – det er uansett ingen fare for forveksling av produktene. Og hvis det er en stund siden man har dekket forsidene i alt fra Dagbladet til Se og Hør, da må man jo finne på noe nytt for å vekke folks interesse. Hva er da bedre enn å innta hovedrollen i et teaterstykke som skal fremføres i domkirkeruinene i Hamar i september – Jesus som trans.

Selvsagt har det blitt protester, selv om ingen ennå har sett stykket. Men NRK kan opplyse at en kristen gruppe på syv kvinner som kaller seg «Kongsdøtrene» vil gjøre alt de kan for å hindre at stykket blir fremført.

Biskopen positiv

At kristne grupper protesterer mot stykket er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Men at biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme synes dette er helt greit er mer spesielt. Hun uttaler også at forestillingen like gjerne kunne vært vist i en kirke. 

Hun hevder at denne forestillingen ikke er blasfemi, men at Teater Innlandet bidrar til å utvide vårt bilde av hvem Kristus er.

– Men hvordan kan du som biskop gå god for en forestilling som fremstiller Jesus som en transperson?

– Gjennom historien har Jesus blitt framstilt på ulike måter. For eksempel har han hos oss ofte et nordisk utseende, selv om han vokste opp i Midtøsten.

Hun mener dette forteller oss at Jesus ble et menneske som vi kan identifisere oss med.

– Mitt utgangspunkt er at også transpersoner må kunne identifisere seg med Kristus.

Solveig Fiske mener at det er teaterets oppgave å bevege oss, og utfordre vår oppfatning av hvor vi selv står.

Det er godt mulig at stykket settes opp nettopp for å provosere de kristenkonservative i landet. Det tåler de sikkert. Dessuten er det ytringsfrihet i Norge, og ingen kommer til å sprenge seg selv i luften for at noen fremstiller Jesus som trans. Og det er full ytringsfrihet også for de som mener et slikt teaterstykke er direkte usmakelig.

Men hvor i all verden har biskopen belegg for i Bibelen om at Jesus hadde usikker kjønnsidentitet? Ifølge Bibelen har han flere ganger omtalt seg selv som «menneskesønnen», ikke menneskedatteren eller menneskehen, og da får man vel ta ham på ordet?

Dessuten; uten å være teolog trodde jeg at det var Jesu budskap som var det vesentlige, ikke hvordan han så ut. De som «identifiserer» seg som Kristus bør få et rom på lukket avdeling, ved siden av de som identifiserer seg som Napoleon.

Hvis man skal provosere, hvorfor ikke gjøre det skikkelig?

Hvis de som setter opp dette stykket er ute etter å provosere – hvorfor fremstiller de ikke profeten Muhammed som trans? Det hadde blitt interessant. Esben Esther Pirelli Benestad hadde fortjent all mulig respekt dersom han hadde iført seg helskjegg og pupper og innledet et forhold til et ungt mannlig medlem av den siste jødiske stammen i Medina, Banu Qurayza, som fikk mellom 600 og 900 av de mannlige medlemmene massakrert etter ordre fra Muhammed.

Hvoretter hovedrolleinnehaver Pirelli Benestad gifter seg med lille søte Ali på 6 år og «fullbyrder» ekteskapet når Ali er 9 år. Usmakelig, ja, så absolutt, men det er fullt innenfor den grunnlovfestede ytringsfrihet å sette opp et slikt teaterstykke. Det rammes heller ikke av straffelovens §185 fordi denne bestemmelsen kun beskytter enkeltpersoner eller grupper av personer, ikke religioner. Og aldeles ikke personer som døde for 1.400 år siden.

Men et slik stykke kommer vi aldri til å oppleve. Grunnen er den selvsagte, vi har lært oss – bevisst eller ubevisst – å utøve selvsensur. Vi vet at å sette opp Jesus som trans i domkirkeruinene i Hamar er risikofritt, i motsetning til å sette opp Muhammed som trans i Rabitamoskeen i Oslo. Men de hadde selvsagt aldri sluppet inn Pirelli Benestad i full drag, så da måtte det ha skjedd på Grønlands torg under full beskyttelse fra politiets beredskapstropp. Et middels SIAN-møte hadde til sammenligning vært som en fredelig sammenkomst med kaffe og vafler til alle.

Dessuten har de fleste av oss livet kjært, og har minimal lyst til å leve på sperret adresse i årevis. Det har noen av oss i HRS god erfaring med.

Vi gidder ikke å provoseres

Nei, kjære Esben Esther Pirelli Benestad, du provoserer (nesten) ingen. Kjør på – i kirken er porten bred og døren høy. Du ville ha oppmerksomhet, og det har du fått.

Så får vi håpe et Sløseriombudmannen sjekker finansieringen av denne forestillingen og sier fra om hvor mye av våre skattepenger som går med for å sette opp stykket. Vi håper også at de av kirkens prelater – uansett kjønnsidentitet – som synes dette er fantastisk inkluderende og mangfoldig, kjøper billett (for egne penger) og jubler dannet og begeistret over hvor inkluderende den norske kirke har blitt.

Vi andre får sjekke hva som er på Netflix den dagen.