Lov og rett

«En lov for Muhammed, en lov for Jesus» – i Norge

Lederen av Stortingets justiskomité, FrPs Per-Willy Amundsen, mener politiets henleggelse av anmeldelsen av imamen i Drammen som mener jøder bør drepes, er urimelig. Flere liknende saker er brakt for domstolen i Norge og ført til domfellelser.

På lørdag kunne vi avsløre at politiet i Drammen har avvist anmeldelsen av imam Noor Ahmad Noor som i fjor kom med disse uttalelsene om jøder:

Politiet mener at «intet straffbart forhold ble ansett bevist», ifølge epost sendt til HRS. Derfor avvises anmeldelsen.

Praksis og teori ikke i samsvar

I to andre saker, der muslimer ble utsatt for hatefull ytringer, ble to nordmenn dømt, i den såkalte Kakerlakksaken og Steppebavian-saken:

«Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk», het det om Sumaya Jirde Ali, mens i saken fra Nedre Telemark het det blant annet  dette:

  • det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!! 
  • fordømrade svineri denne satans islam kulten!
  • fyll opp disse sotrøra i containere å sveis de igjen å slepp de på det dypeste havet

Begge avsenderne ble altså tiltalt og dømt.

Lederen av Stortingets justiskomité, FrPs Per-Willy Amundsen, er sterkt kritisk til politiets håndtering av §185:

– Gitt at vi har §185 om hatefulle ytringer, er det uforståelig opp mot andre pådømte saker at det ikke ble tatt ut tiltale mot imamen, sier Amundsen til HRS, og fortsetter:

– Sett fra mitt perspektiv betyr dette at det er en lov for Loke og en for Tor. Eller: En lov for Muhammed og en lov for Jesus.

Amundsen mener en del i samfunnsdebatten skyver religionsfriheten til en imam som Noor foran seg.

– Det er helt absurd. Bildet som tegner seg er at negative kommentarer om muslimer påtales, men ikke motsatt. Det vi ser er ulik praksis i forhold til hvem som rammes av § 185. Det er ikke likebehandling. Dette er ikke bra for rettsstaten Norge. Det burde vært tatt ut tiltale mot Noor, slår Amundsen fast.

Bhatti skulle også vært straffet

Per-Willy Amundsen mener den åpenbare forskjellsbehandling mellom dem som verbalt angriper islam/muslimer og muslimer som eksempelvis verbalt angriper jøder, er særlig urovekkende gitt jødenes situasjon.

– Vi har åpenbart et større vern av muslimer enn jøder. Det er urimelig, ja absurd, når man kjenner jødenes situasjon og at jødene i dagens Europa er den mest forfulgte religiøse minoriteten, sier han.

Amundsen peker også på Arfan Bhatti i tilknytning til Pride i sommer. «En sykdom. Udyr på to ben. Ingen respekt for dem  som går imot naturens gemytt», var blant det Bhatti skrev på Facebook. I Bhattis innlegg stod det også at man skal «drepe alle som gjør handlinger som Lots folk», altså som er praktiserende homofile.

– Dette er jo en direkte trussel mot homofile, og viser med all tydelighet at man er mer tilbakeholdne med å ta ut tiltale mot muslimer enn andre, fremholder Amundsen.

Vil fjerne §185

Amundsen mener at så lenge vi har §185 må paragrafen tydeliggjøres, og man må sørge for likebehandling.

– Sakene som er anmeldt og saker som har ledet frem til domfellelser viser at §185 rammer ulikt. FrP foreslo i forrige stortingsperiode å avvikle §185, og vi vil fremme forslaget på nytt i denne stortingsperioden. Det betyr ikke at vi ønsker det skal være fritt frem for trusler eller oppfordringer til straffbare handlinger, for det er fremdeles forbudt etter annet lovverk. Men sakene det pekes på her viser etter min vurdering tydelig at §185 ikke fungerer etter intensjonen, mener Amundsen.

HRS har også i dag sendt forespørsel til blant andre justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om reaksjoner på Drammenspolitiets avgjørelse om ikke å ta ut tiltale mot Noor. Vi avventer respons.