Innvandring

Nå går de første flyene fra Europa til Rwanda med asylsøkere

Statsminister Boris Johnsen feier all tvil til side: Hans lovnader om å sende illegale asylsøkere til det sentralafrikanske landet Rwanda, settes i verk om ca. to uker. Hvor mange fly som tar av fra britisk jord i første omgang er ikke kjent. I Danmark, som også har inngått avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit, følges politisk ledelse med spenning på resultatene Storbritannia kan oppnå med sin nye politikk.

Asylsøkere på de britiske øyene har allerede begynt å få brev om at de skal videresendes til Rwanda. Ifølge innenriksminister Priti Patel skal asylsøkerne sendes til Rwanda for å «gjenoppbygge sine liv i sikkerhet», altså i sikkerhet for det de måtte mene å flykte fra – og menneskesmuglere.

Kontroversiell plan gjennomføres

«Det første flyet ventes å ta turen neste måned, den 14. juni», opplyste Patel nylig.

Storbritannia har vært plaget med stadig økende antall asylsøkere som tar seg over den engelske kanalen fra Frankrike, uten at Frankrike har vært særlig villig til å avhjelpe situasjonen. De er nok fornøyd med å være transittland, og samarbeidet med Storbritannia fikk seg en alvorlig knekk med Brexit.

Siste året tok 28.000 migranter seg fra andre europeiske land til Storbritannia, ofte i små båter. Med britenes nye politikk kan man forvente at antallet vil synke for første gang på flere år når regnskapet for 2022 skal gjøres opp.

Den britiske konservative regjeringen har høstet kritikk for den nye migrasjonspolitikken, både innenfra eget parti, politiske motstandere og NGO-er.

Avviser kritikk

Regjeringen avviser kritikken ved å argumentere mot dem som mener den nye politikken er umenneskelig. Ifølge regjeringen er det verre å fremme et system der mange asylsøkere blir utnyttet av menneskesmuglere, skriver Berlingske/Ritzau.

Bekymringene over alle migrantene som har kommet til de britiske øyene siste årene, var en vesentlig årsak til at britene stemte for Brexit i 2016. Og Boris Johnson har vært under press for å levere på sitt løfte om å «ta kontrollen tilbake« over de britiske grenser.

Hvor mange som skal sendes ut av Storbritannia på det første flyet er uklart.

Danmark har inngått en liknende avtale med Rwanda, men den er foreløpig ikke iverksatt. Avtalen, inngått av den sosialdemokratiske regjeringen, betyr at asylsøkere som får opphold, skal forbli i Rwanda.

I Norge har FrP som eneste parti på Stortinget tatt til orde for at Norge skal inngå samme avtale som Danmark og Storbritannia. Ikke overraskende er venstresiden og statlig finansierte asylaktivister, i Norge som i Storbritannia og Danmark, sterkt imot den britiske og danske løsningen, men de har ingen annen og ny løsning å legge på bordet. Man vil ha det samme systemet som i dag, som plasserer menneskesmuglerindustrien på øverste pallplass i den svarte verdensøkonomien.