Aktuelt

Illegal innvandring til EU øker kraftig

Frontex har registrert en kraftig økning i antall illegale migranter som i år har tatt seg inn i EU. På den vestre ruten på Balkan snakker vi om en tredobling sammenliknet med i fjor. Lang de tre hovedrutene, vestre Balkan, det sentrale Middelhavet og østre Middelhavet, har 82 prosent flere tatt seg over sammenliknet med de fem første månedene i 2021.

EU er fremdeles på rygg i forhold til den illegale migrasjonen av særlig syrere og afghanere, hovedgruppene som nå tar seg illegalt inn i Europa.

Ifølge Frontex sine foreløpige beregninger, oppdaget man 86.420 illegale innvandringer ved EUs yttergrenser. Dette er 82 prosent flere sammenliknet med samme periode året før (januar til og med mai).

Via den vestre balkanruten kom det flest illegale: 40.675. Dette er nesten tre ganger så mange som i samme periode i fjor. De fleste som tar seg over Balkan er syrere og afghanere.

Frontex slår fast at de fleste illegale som blir oppdaget allerede har oppholdt seg en tid på Balkan før de prøvde å komme seg inn i EU.

Ukrainere som flykter fra krigen og kommer inn i EU via grenseoverganger, som til Polen, er ikke medregnet i tallene. Ifølge Frontex har over 5,5 millioner ukrainske borgere flyktet til EU-land siden februar i år.