Lov og rett

Culture matters

I februar 2021 skjedde det en kraftig kollisjon på E6 ved Sarpsborg. En bil i meget høy hastighet kjørte på en annen bil bakfra og det oppstod personskade. Man tror umiddelbart at dette var en idiot av en ungdom i pappas BMW. Men det var noe helt annet.

Den 25.02.21 skjedde det en kraftig kollisjon i sydgående felt på E6 ved Grålum i Sarpsborg. En personbil av type BMW 420 kom i 180 km/t og traff en Ford Mondeo bakfra. De to som satt i BMW-en kom utrolig nok fra det uten særlige fysiske skader. Verre gikk det med den 40 år gamle kvinnen som kjørte Mondeoen som ble truffet bakfra. Hun holdt fartsgrensen som er 100 km/t på stedet, så forskjellen i fart var betydelig. Hun er fremdeles sykmeldt og vil antagelig få varige mén.

Umiddelbart ville man trodd at dette dreide seg om en idiot som var ute og testet BMW-en og som overvurderte egne evner som sjåfør. Det var det ikke.

Forsøk på selvdrap og drap på ektefellen

Sjåføren var en 36 år gammel mann, forøvrig bussjåfør i Vy, med opprinnelse fra Irak, som kom til Norge i 2007 sammen  med sine foreldre. Og kollisjonen var helt bevisst – han ønsket å ta livet av seg selv og ektefellen fordi hun hadde tatt ut separasjon. For dette ble han av Søndre Østfold tingrett dømt til 10 års fengsel for to drapsforsøk, det vil si på hans egen ektefelle og på hun som kjørte Mondeoen. Dommen ble omtalt flere steder da den kom, blant annet her.

I dommen beskrives hendelsen slik:

Det er fremlagt en video fra hendelsen, sammenstilt av Kripos av videoer i hovedsak innhentet fra vegtrafikksentralens kameraer og en video fra et dashbordkamera tilhørende en lastebil. Videoen fra selve kollisjonsøyeblikket er fra lastebilens dashbordkamera. Man ser en rød Ford personbil ligge i venstre felt sørgående, rett ved Quality Hotel Sarpsborg, idet tiltaltes sorte BMW kjører inn i Forden bakfra. Fører av Forden var (navn). Akkurat i sammenstøtet ser en på videoen at nødlysene og bremselysene på BMW’en er aktivert. På videoen kommer det frem at tiltalte ikke bremset før sammenstøtet. Det er ikke funnet spor etter noen form for nedbremsing. Det legges derfor til grunn at tiltalte ikke foretok nedbremsing.

Statens vegvesen har beregnet at tiltalte holdt en estimert gjennomsnittshastighet på 180 km/t før sammenstøtet mens <navn> fart før sammenstøtet er beregnet til 103 km/t. Begge bilene ble totalvraket i sammenstøtet. De ble vurdert til i forkant å ha vært i god teknisk stand.

Merkelige vitneutsagn

Tiltaltes ektefelle – la oss kalle henne Aisha – hadde forklart for politiet at det hadde vært problemer i ekteskapet i flere måneder og en onkel av henne hadde forsøkt å megle mellom henne og mannen hennes, uten at de kom frem til noen løsning på problemene. Det pussige var at da onkelen forklarte seg i retten, nektet han for at han hadde vært hos dem og snakket om dette.

En annen pussighet er det som står i dommen om hva tiltalte og familiemedlemmene forklarte seg om hvordan skilsmisse ble ansett i Irak:

Tiltalte og samtlige av partenes familiemedlemmer som forklarte seg i retten, uttalte at skilsmisse er helt greit i deres kultur og ikke belagt med skam. Til de sakkyndige sa tiltalte at skilsmisse er skambelagt. Retten finner dette manglende samsvaret påfallende.

Her sier altså tiltalte én ting til de sakkyndige som skal vurdere hans mentale tilstand, men når han står i retten og forklarer seg så er skilsmisse helt greit i Irak. Og det samme sier vitnene fra hans og Aishas familie.

Strafferamme 2 år

De av oss som har et minimum av kjennskap til hva som gjelder i muslimske æreskulturer forstår selvsagt at vitnene lyver. Det er streng straff for bevisst å lyve i retten, man kan bli dømt til 2 års fengsel for slikt. Den eneste som ikke kan straffes for å lyve i en straffesak er tiltalte selv og den nærmeste familie, det vil si ektefelle og barn. Men det er ytterst sjelden at det tas ut tiltale for slikt. Den eneste reaksjon disse vitnene får er at retten ser bort fra vitnemålet i den endelige dom.

Det man kan konstatere er at i denne saken så var det åpenbart at vitnene fra familien løy, muligens i den tro at dette ville hjelpe tiltalte som sto tiltalt for to overlagte drapsforsøk. Familien holdt samlet, selv om det innebar at de sto og løy i retten, noe de var fullt klar over.

Alle vitner må nemlig avgi såkalt forsikring før de forklarer seg, der rettens formann sier følgende til vitnet:

Du skal nå forklare deg for retten. Det er strengt straffeansvar for å forklare seg uriktig for retten. Jeg formaner deg derfor om å forklare den hele og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg på ære og samvittighet”.

Da  skal vitnet reise seg og gjenta: «Det forsikrer jeg på ære og samvittighet”.

Etter dette skal intet vitne være i tvil om plikten til å snakke sant. I hvert fall ingen norske vitner, men for disse vitnene fra Irak var samholdet innad i familien viktigere. Culture matters.

Forsøk på konklusjon

Tiltaltes forsøk på å begå selvdrap og ta med seg Aisha i døden mislyktes. Den eneste som fikk ødelagt fremtiden var en uskyldig 40-årig kvinne som var på feil sted til feil tid. Selv om hun overholdt alle trafikkregler fikk hun et brutalt møte med muslimsk æreskultur.

At tiltalte og Aisha slapp fra en kollisjon i 180 km/t skyldtes at han kjørte en moderne BMW som beskyttet de som satt inne i den. Kvinnen som kjørte en eldre Ford Mondeo og ble påkjørt bakfra var ikke så heldig.

Man er fristet til å anbefale andre som ønsker å gjøre kort prosess ved bruk av bil: finn en egnet fjellvegg å gjøre det mot. Det er nok av dem i Norge.