Innvandring

FrP vil sende asylsøkere til Rwanda og kopierer dermed danskene

Den danske sosialdemokratiske regjeringen jobber på spreng for å få en avtale med det afrikanske landet Rwanda for å sende asylsøkere dit. FrP vil ha en lik avtale som danskene jobber for. Ikke overraskende går både Rødt og NOAS hardt ut mot en slik løsning.

Det har vært kjent en god tid at Danmark under innvandringsminister Mattias Tesfaye (S) har vært svært opptatt av å få istand en asylavtale lik den britene har inngått med Rwanda. Såkalte spontane asylsøkere som tar seg til Danmark mener Tesfaye skal overføres til leire i Rwanda, der de skal få asylsøknaden behandlet. Får man opphold skal man bli boende i Rwanda. Tesfaye har således rost britene for den avtalen de har istand til med Rwanda.

Han kaller dagens asylsystem for «uholdbart» og vil ha et oppgjør med «menneskesmuglernes kyniske forretningsmodell».

Tesfaye er ikke lenger statsråd på innvandringsfeltet (men nå ny justisminister), mens hans arvtaker, Kaare Dybvad Bek (S), vil videreføre det påbegynte arbeidet:

«Vi mener at flyktninger ikke skal komme til Danmark ved hjelp av kriminelle menneskesmugleres jungellov. De bør komme til Danmark ut fra humanitære hensyn. Og jeg håper at flere europeiske land vil la seg inspirere.»

Følg danskene

I FrP har man åpenbart fulgt godt med på danskenes planer, som FrP mener – i Tesfayes ånd – at Norge bør kopiere. Det er stortingsrepresentant Erlend Wiborg som fremmer forslaget. Han er FrPs innvandringspolitiske talsperson.

– Mennesker som søker asyl, gjør det fordi de er på flukt. Målet må da være trygghet i påvente av at en asylsøknad behandles. Og den tryggheten kan Norge gi i et tredjeland. Da tror Frp at det vil være mindre fristende for asylsøkere som ikke har et reelt beskyttelsesbehov å søke asyl til Norge, legger han til.

Wiborg peker blant annet på at farefulle reiser over Middelhavet og andre steder kan unngås.

Han understreker også at det skal være så gode sikkerhetsrutiner at flyktningene ikke skal ende opp i hendene til menneskesmuglere.

Wiborg understreker at asylprosessen skal være «ryddig og skikkelig»:

– Folk skal behandles med respekt. Dessverre vet vi at mange som søker asyl til Norge trenerer søknaden, og både rømmer og begår kriminalitet i mellomtida. Det problemet unngår vi nå.

Menneskerettigheter

Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) tar hardt når hans skal kommentere forslaget, som han mener er «meningsløst»:

– Norge kan ikke være det landet som undergraver FNs mandat på menneskerettigheter, sier Nesse.

Men selvsagt uten å peke på hvilke konkrete brudd på menneskerettighetene er slik løsning vil være. Det er akkurat samme argumentasjon som NOAS-lignende organisasjoner bruker både i Danmark og Storbritannia.

Nesse peker på afghanere som tar seg til Norge. Skal de sendes til Rwanda?

– Logikken henger ikke på greip. Frp, som er så opptatt av å hjelpe i nærområdene, må forstå at land som Rwanda ikke vil ha mulighet til å hjelpe i sine nærområder hvis vi sender våre asylsøkere til dem. Og da faller hele asylinstituttet.

Da utelater Nesse å påpeke at det skal følge penger med en slik avtale – og en krone der strekker langt lengre enn her. Og med pengene skal det følge forpliktelser. Overholder ikke Rwanda menneskerettighetene til asylsøkerne, så er det brudd på avtalen. Hvordan en slik avtale i praksis vil fungere vet vi ikke enda, emn vi vet at asylinstituttet i dag ikke fungerer – utover å fylle pengekassen til NGO-er som NOAS og menneskesmuglere.

Diskriminering

Nesse mener videre at Frps forslag er diskriminerende.

– Dette er en diskrimineringslogikk. Frp sier altså at afghanere kan sendes til Rwanda, mens ukrainere kan tas imot i Norge, sier Nesse i NOAS.

Nesse utfordres av Dagbladet på at ukrainere er europeere. (De er dessuten på flukt fra en militær, voldelig invasjon av en fremmed makt, og det er først og fremst kvinner og barn som flykter landet.)

– Opprinnelseskontinent er ikke et argument i FNs flyktningkonvensjon, svarer Nesse.

Dermed forteller Nesse oss at han heller ikke skjønner logikken med «nærområder».

Partiets Rødts logikk er at Norge må særlig ta ansvar for dem som flykter fra Afghanistan «siden vi bidro til krigen og tilstandene de flykter fra», ifølge Tobias Drevland Lund, som mener FrP sitt forslag «er helt hull i hodet».

– Dersom vi ikke har plass, er vel Rwanda bedre enn Afghanistan?

– Da må vi bygge opp vår kapasitet. Solidariteten vi ser med flyktningene fra Ukraina nå, må vi også omsette i lik solidaritet med flyktninger fra andre land, sier stortingsrepresentanten fra Rødt.

– Jeg har merket meg stor sympati i Frp for flyktninger fra Ukraina, men de virker ikke til å være like rørende engasjert når flyktningene kommer fra land utenfor Europa, legger han til.

Om 10 år?

Både Nesse og Drevland Lund vil altså fortsette dagens politikk og system. I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen støtte fra blå blokk og dermed flertall på Folketinget for sine planer, planer som først ble lagt frem av statsminister Mette Frederiksen i 2018, før hun satte seg i statsministerstolen. Ett argument er at det kun er de mest velstående asylsøkerne som har råd til å betale menneskesmuglerne for reisen til Europa.

Kritikere av planene mener et nytt slikt system kan føre til brudd på menneskerettighetene. Den danske regjeringen svarer at planene skal inneholde mekanismer for å monitorere at «garantiene i avtalen overholdes» og at Danmark dermed skal oppfyller landets internasjonale forpliktelser.

Stemningen på ytre venstrefløy i Danmark er som i Rødt hos oss.

Etter Brexit har ikke EU kunnet stanse britenes avtale med Rwanda. Hvorvidt EU vil stikke kjepper i de danske hjulene, er langt fra usannsynlig.

FrP er det eneste partiet som vil gå i de danske og britiske fotsporene. Erfaringsmessig tar det 7 til 10 år før andre toneangivende parti (Ap og Høyre), plukker opp Frp-politikk på innvandringsfeltet.