finansiere

Frykter shariadomstoler dersom Jehovas vitner vinner i Høyesterett

I dag startet Høyesterett saken om Jehovas vitner som er fratatt støtte som trossamfunn grunnet eksklusjon av Gry Nygård. Skulle Jehovas vitner vinne frem vil det åpne for aksept av shariadomstoler i Norge, sier Nygårds advokat Per Danielsen. Saken i Høyesterett er svært viktig prinsipielt for utøvelse av tro i Norge.

I snart fire år har Gry Nygård kjempet for å komme tilbake til Jehovas vitner (JV) etter eksklusjon etter det som skal være en sovevoldtekt. Ikke bare ble Nygård ekskludert for grov, seksuell umoral, JV tok også fra henne barna, to sønner.

I dag og i morgen behandles saken i Høyesterett. Dom forventes å foreligge om 3-4 uker.

Prinsipiell viktig grunnet sharia

Nygårds advokat i Høyesterett er Per Danielsen. Til NRK sier Danielsen at dersom JV vinner frem med søksmålet om at eksklusjonen er gyldig, åpner dette for shariadomstoler i Norge.

– Prinsipielt gjelder denne Høyesterettssaken om domstolene kan sette til side et eksklusjonsvedtak i et trossamfunn eller ikke, sier Danielsen.

Danielsen mener at domstolene må kunne gripe inn i saker der enkeltpersoner blir utsatt for overgrep i religionens navn.

– Ellers får man områder i samfunnet underkasta sharia-domstoler. Her kan ikke samfunnet bruke domstolene til å gripe inn mot overgrep mot enkeltpersoner, sier Danielsen.

Danielsen frykter at trossamfunn settes i en posisjon der de er frie til å gjøre akkurat som de under dekke av religionsfrihet.

Eksklusjonen av Nygård er basert på JVs bibeltolkning. Nygård tapte først i tingretten, men vant frem i lagmannsretten, som mente JV hadde brutt sitt eget regelverk og ekskludert Nygård på feil grunnlag.

Brudd på menneskerettighetene, sier JV

JVs talsperson, Fabian Fond, mener saken handler om hvorvidt en domstol kan avgjøre hvem som oppfyller de bibelske kvalifikasjonene til å være et Jehovas vitne. Altså hevder han at skulle JV tape saken i Høyesterett vil dette gripe inn i retten til religions- og tankefrihet og dermed være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Professor i rettsvitenskap ved UiO, Vibeke Blaker Strand, mener det unike ved saken er at Høyesterett skal vurdere hva slags rolle domstolen «kan ha overfor et trossamfunn som lever på siden av majoriteten». At saken har gått helt til Høyesterett, mener hun viser at trossamfunn er «underlagt samme lover og regler som eksisterer ellers i samfunnet».

I dommen fra lagmannsretten der JV tapte heter det:

«Det kan ikke være slik at enhver side av et vedtak som tar opp trosspørsmål, er unndratt domstolsprøving. Det vil åpne for misbruk under dekke av at det er tale om trosutøving.»

I tillegg til å frata JV statsstøtte, vurderes også å frata dem retten til å stå registrert som et trossamfunn.