Den kulturelle revolusjonen

To angrep per dag på kirker i Frankrike

Migrasjonen fra den islamske verden setter sine tydelige spor i de to vesteuropeiske landene med størst muslimsk befolkning, Frankrike og Tyskland. Muslimske innvandrere velger å gå løs på kirker og kristne symboler. Dette må anses som en form for krigføring mot vårt kristne kontinent.

Det som utspiller seg særlig i Tyskland og Frankrike tror jeg få hadde sett komme for om lag 20 år siden. Som nasjoner har Vest-Europa raust tatt imot muslimer fra failed states, mislykkede stater, i den islamdominerte verden. Vi har ønsker dem det beste, og vi har gitt dem alle gode vi selv har nytt godt av, som full tilgang til helsevesenet, skolen, høyere utdannelse, og sosiale goder når de har trengt det. Vi har med andre ord likebehandlet alle fra starten som får opphold.

Sett i lys av dette er ikke minst utviklingen i Tyskland og Frankrike forstemmende. Hvor er takknemligheten for vår gjestfrihet, for vår toleranse, for vår åpne velferdskrukke? Dertil at noe så symboltungt som at kristne kirker og kristne symbol vandaliseres? Det er noe helt ufattelig over dette.

Tyskland og Frankrike hardest rammet

Når det gjelder Frankrike, er angivelig situasjonen at to kirker i gjennomsnitt blir angrepet der hver dag. I ett tilfelle i 2019 plyndret vandaler og brukte menneskelig ekskrementer for å tegne et kors på Notre-Dame des Enfants-kirken i Nimes. Selv om identiteten til de som angriper kirker ofte utelates fra rapporter – som i februar 2019, da «ukjente vandaler» vanhelliget og knuste kors og statuer ved Saint-Alain-katedralen i Lavaur og knuste armene til en korsfestet Kristus på en hånlig måte. Men noen ganger dukker identiteten på bakmennene opp.

2014 gikk en rasende muslimsk mann fysisk løs på et massivt bronsekors med bare hender mens han begikk store hærverk i to kirker i Frankrike. Han veltet og knuste to altere, ødela kristne statuer, rev ned et tabernakel, knuste en sakristidør og knuste noen glassmalerier. Tilsvarende ble kristne kors og gravsteiner på en kirkegård i 2015 skadet og vanhelliget av en muslimsk mann. Etter å ha blitt pågrepet ble han beskrevet som følgende: «Mannen gjentar muslimske bønner om og om igjen, han sikler og kan ikke kommuniseres med: tilstanden hans er erklært uforenlig med foreløpig varetekt». Han ble innlagt på sykehus som «mentalt ubalansert».

Vi tør minne om at brannen i den ikoniske Notre-Dame-katedralen fremdeles ikke er oppklart, nå tre år senere.

I følge en rapport fra 2017, i Alpene og Bayern-regionene i Tyskland alene, ble utallige kors på rundt 200 kirker angrepet og ødelagt: «Politiet arbeider for tiden med kirkeskjendinger igjen og igjen… Gjerningsmennene er ofte unge opprørere med en migrasjonbakgrunn».

Etter at en million muslimske migranter tok seg til Tyskland under migrasjonskrisen, bemerket en lokalavis i 2016 at «det går ikke en dag» uten angrep på kors og andre kristne symboler utenfor kirker. Før jul, i Nordrhein-Westfalen-regionen, hvor det bor mer enn en million muslimske migranter, ble rundt 50 offentlige statuer av Jesus og andre kristne skikkelser halshugget og krusifikser knust.

Vel så ille i Hellas

En ny rapport fra Hellas’ utdannings- og religiøse departement gjør én ting klart: Hellas har blitt det siste eksemplet på «Islams tallregel» – en regel som antyder at jo flere muslimer vokser i antall, jo flere praksiser som er iboende islam vokser med dem, i dette tilfellet, skjending av kristne kirker. Bare i Nigeria, for eksempel, har muslimer satt fyr på eller ødelagt rundt 20.000 kirker i løpet av det siste tiåret.

Greek City Times skrev om den greske rapporten:

«Det ser ut til å være en sammenheng mellom økningen i ulovlig migrasjon og hendelsene med angrep på gresk-ortodokse kirker og religiøse rom i løpet av femårsperioden som skjedde under toppen av migrasjonskrisen.»

Mellom 2015-2020 ble det i Europas østlige port, Hellas, registrert 2.339 vanhelligelser av kirker. I det siste året, 2020, ble det registrert 385 hendelser mot kristne kirker og bygninger, inkludert «hærverk, innbrudd, tyveri, helligbrøde, nekromanti, ran, plassering av eksplosive innretninger og andre vanhelligelser».

I løpet av årene har noen få av disse skjendingene blitt rapportert i engelskspråklige medier.

I april 2021 gikk muslimske migranter inn i og vanhelliget en liten kirke. Stolte av ugjerningene sine, filmet de deler av hendelsen og lastet den opp på TikTok. Den viser en toppløs migrant som danser til rapmusikk mens han går mot og inn i kirken. Det neste klippet viser etterspillet: ødeleggelser inne i kirken, med knuste ikoner og alteret veltet.

Lesvos fra åpne armer til fortvilelse og sinne

I 2020 skjendet muslimske migranter og forvandlet en kirke til sitt personlige toalett. Dette offentlige toalettet var en gang St. Catherine-kirken i Moria, en liten by på øya Lesvos, som ble oversvømmet av migranter som ankom via Tyrkia. «Lukten inni er uutholdelig», sa en lokal innbygger. Øverste politisjef i Mytiline, Lesvos’ hovedstad, er klar over situasjonen i området, men han ønsker likevel ikke å gripe fatt i dette av «sine egne grunner». Mai 2020-rapporten utdyper:

«Dette er bare den siste hendelsen … Det har blitt ekstremt vanlig at gresk-ortodokse kirker blir vandalisert og angrepet av illegale innvandrere på Lesvos. …»

«Som et dypt religiøst samfunn er disse angrepene på kirker sjokkerende for det greske folket og setter spørsmålstegn ved om disse illegale immigrantene som søker et nytt liv i Europa, er villige til å integrere og tilpasse seg normene og verdiene i sine nye land.»

«Disse fortsatte angrepene har til syvende og sist ført til at folket på Lesvos, som ble nominert til Nobels fredspris i 2016, blir stadig mer frustrert over den uløste situasjonen som har begrenset og endret livene deres ettersom de ikke lenger føler seg trygge på deres en gang nesten kriminalitetsfrie øy.»

Selv om det er mange slike eksempler fra mellom 2015 – 2020, ble Allehelgenskirken i Kallithea nær Athen satt i brann av «arabisktalende» menn – ser historisk bevisste grekere hva som ligger bak den islamske aggresjonen mot deres kirker. Som en rapport om vanhelligelse av greske kirker forklarer:

«Vi bør huske at Hellas tilbrakte 400 år under tyrkisk islamsk styre og at kampen for frihet var blodig. Med det i tankene er det enda mer dramatisk å se disse bildene av migranter krigsdyktig alder som vanhelliger greske hellige steder og ikke har respekt for landet de angivelig søker tilflukt i.»

En historisk repetisjon

Selv om rapporten mest sannsynlig har plyndringen av Konstantinopel (i dag Istanbul) i tankene – da utallige greske kirker, inkludert Hagia Sophia, ble vanhelliget, ødelagt eller omgjort til moskeer – er dette mønsteret et århundre eldre. I 1354, da de invaderende tyrkerne først oppnådde fotfeste i Europa, i Gallipoli, som da var gresk, «hvor det var kirker, ødela han [den osmanske herskeren Suleiman Pasha] dem eller konverterte dem til moskeer», skriver en osmansk kroniker:

«Der det var klokker, rev Suleiman dem ned og kastet dem på bål. Dermed var det nå muezziner i stedet for klokker.» Renset for all kristen «skit» ble Gallipoli, som en senere osmansk leder skrøt av, «den muslimske halsen som sluker enhver kristen nasjon – som kveler og ødelegger de kristne».

Det som skjer er mer enn symboltungt, det er et varsel om en potensiell krise mellom islam og det kristne Europa. Forstår nordmenn og skandinaviere hva som kan komme til et sted nær deg? Senest i fjor ble en somalier dømt til fire års fengsel for å ha tent på Dombås kirke i 2020. Han prøvde etter Dombåsbrannen også å tenne på en kirke i Sel, noe han erkjente. Hovedstrømsmediene ville helst omtale han som «en mann fra Nord-Gudbrandsdal». Det vi trenger i vår nye tid, er ikke minst en sannhetssøkende presse – uansett om sannheten smerter.

Basert på artikkel hos Gatestone. Hovedfoto: HRS-illustrasjon