Den kulturelle revolusjonen

Stor folkelig motstand mot mosképlaner i Stord

Lokalbefolkningen i Stord protesterer kraftig mot at et islamsk kultursenter skal få kjøpe en tomt i kommunen. Folk ser for seg at det reises en moské med minareter og bønnerop. En muslimsk lokalpolitiker for Ap, mener protestene skyldes at folk ikke har kunnskap om islam. Men det er vel det stikk motsatte som er tilfellet: Flere og flere har forstått islams kamp mot det frie, åpne demokratiet, og ikke minst kvinneundertrykkingen. Derfor protesterer de. Folk bruker rett og slett egne erfaringer og observasjoner gjennom årene.

Folk kan både se og høre. Og lese. Dette burde ikke minst statskanalen NRK kjenne til. Men aktivismen står som regel i front, i alle fall når det gjelder forherligelse av islam.

NRKs aktivisme

Journalist Olav Røli melder seg på i aktivismens rekker. Når man leser hans artikkel om at lille Stord kommune kan komme til å selge en 2,5 mål tomt til Stord Islamske Kultursenter – et annet ord for moské/trossamfunn – forstår man at Røli har vondt i hjertet sitt over den brede folkelige motstanden mot tomtesalget. Derfor går Røli til den lokale Ap-politikeren Susan Abdallah.

Susan Abdallah (Ap) er sjølv muslim, og sit i kommunestyret i kommunen.

– Eg slit med å lesa alle kommentarane. Litt vanskeleg å forstå at folk kan vera så negative til noko som dei ikkje har kjennskap til, seier ho.

Spørsmålet som melder seg umiddelbart er hvorfor ikke Røli følger opp og spør Abdallah hva hun mener folk ikke har kjennskap til? Røli lar henne slippe unna uten tilsynelatende ett eneste oppfølgingsspørsmål. Gjennom Abdallah (og Røli) blir leserne fortalt at de er kunnskapsløse, og at islam er en religion som en hvilken som helst annen religion. All berettiget skepsis folk har til antikvariske islam føyses bort.

Hets og hat?

Røli gir også mikrofonen til Vårt Lands redaktør for religion, Elise Kruse. Hun går et skritt lengre enn Abdallah: – Trass i at styresmaktene har laga handlingsplanar mot muslimhets og muslimhat, så held det fram.

Når ble motstand mot et forsamlingshus/moské i et bostadsfelt til muslimhat og -hets? Mostanden skal ikke minst handle om frykt for islams stadige spredning i Norge, inkludert på mindre steder som Stord, og at man frykter trafikale problemer i boligområdet. NRK har ikke tatt skjermdump av kommentarer som helt åpenbart skulle være fylt med hets og hat mot muslimer. Det vil jeg ante NRK hadde gjort om de hadde sett slike kommentarer.

Kruse mener også at vi nordmenn ikke har kunnskap nok, og hun peker på fremmedfrykten nordmenn påstås å besitte. – Eg trur mykje handlar om at ein ikkje veit, eller gjer ein innsats for å forstå kvarandre. Og det handlar om framandfrykt, sjølv om ein skulle tru ein var komme lenger.

– Tilbakestående

Jeg var selv helt åpen overfor islam da jeg startet opp som journalist for nøyaktig 30 år siden. Jeg hadde ikke fordommer eller fremmedfrykt. Jeg var nysgjerrig etter å finne ut av islams lære, så nysgjerrig og vitebegjærlig at jeg oppholdt meg i over to år i Pakistan.

Faktum er: Dess mer jeg lærte, jo større ble skepsisen til den altomfattende islamske ideologien. Og de jeg lærte mest av var muslimer selv i Pakistan som var kritiske til islams åpenbare maktmisbruk overfor den personlige friheten til enkeltindividet. Kritiske til hvordan islams makt fører til et tilbakestående samfunn (backwards, som de sa det). Men disse pakistanske muslimene hadde kanskje fremmedfrykt og led av muslimhat?

Per 1. januar 2021 hadde Stord Islamske Kulturforening i overkant av 500 medlemmer, som tilsvarte en offentlig støtte i fjor på over 650.000 kroner.

Hovedbilde: HRS