Juridisk

Jakten på Tajik fortsetter i Stortinget

Sylvi Listhaug og FrP har formulert 20 spørsmål til Tajik i pendlerbolig-saken. Listhaug rasler med sablene, og peker på at Tajik er øverste leder for Nav som har et svært strengt regelverk. Der nytter det ikke for vanlige folk og påstå at de krysset feil. Listhaug tar Tajik-saken til Stortinget. Det spisser seg til rundt Tajik.

Saken rundt Hadia Tajik ruller videre, og løftes nå opp til aller høyeste nivå: nasjonalforsamlingen, altså Stortinget.

Bakteppet er: Tajik ble politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hansen i 2006. Hun leverte inn en leiekontrakt på en bolig hun aldri betalte for, ei heller bodde i. Det falske leieforholdet hos en nabo av foreldrene i Rogaland, ga henne rett til skattefri pendlerbolig. Boligen hadde hun frem til 2010.

Da hun ble konfrontert med dette av mediene, lød visen at hun betalte for seg hjemme hos foreldrene, altså hun hadde boutgifter der og var derfor berettiget pendlerbolig som ikke skulle skattes av. Men hun husker ingenting av hvilke utgifter hun hadde hjemme hos foreldrene. Ingenting.

Sylvi Listhaug rasler med sablene

VG har holdt saken varm i flere dager nå, og i dag følger NRK opp med et utspill fra Frp.

– Vi vil nå drøfte hvordan vi skal stille spørsmål fra Stortinget, som hun formelt må svare på. Det er fordi det er en alvorlig sak. Hun er øverste ansvarlige for Nav, som har et utrolig strengt regelverk. Der hjelper det ikke å si at man har krysset av feil, sier Frp-lederen til NRK.

En annen mulighet er å ta det gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen. – Vi har også mulighet til å stille skriftlige spørsmål. Men det er helt klart at den er altfor alvorlig til at den kan passere, fordi det er med på å svekke tilliten til politikere, sier Listhaug.

Listhaug sier hun er misfornøyd med Tajiks svar så langt til pressen. FrP vil blant annet stille spørsmål rundt disse forholdene:

  • Forhold omkring kontrakten Tajik inngikk i Rogaland om å leie en leilighet hun aldri brukte.
  • Om Tajik har gjort seg skyldig i skatteunndragelse, ettersom hun ikke kan dokumentere boutgifter på hjemstedet.
  • Om, og i tilfelle hvordan, saken ble tatt opp i forkant av regjeringsdannelsen i fjor høst.

Snek seg ut bakdøra etter Ap-møte

Så langt har Tajik kun kommentert saken i mediene, men internt i Arbeiderpartiet har den også vært oppe til diskusjon mandag kveld. Etter møtet snek Tajik og Støre seg ut en bakdør i hovedkvarteret på Youngstorget for å unnslippe pressen.

– Jeg tar til meg at det blir stilt spørsmål rundt hva jeg har gjort og ikke. Det er ikke tvil om at jeg har gjort feilvurderinger tidligere, skrev hun i en skriftlig kommentar til NRK etter møtet.

Etter Aps møte på mandag der Tajik redegjorde for saken, sier hun dette til VG mandag kveld:

– Jeg har prøvd å gå opp løypa for å få opp mest mulig informasjon, og spurt foreldrene mine, men vi hadde ikke noen skriftlig avtale, vi avtalte bare muntlig at jeg skulle dekke løpende utgifter. Det dreier seg om store og små innkjøp, sier Ap-nestlederen.

LO-topper på Ap-møtet mandag, som i forkant gikk ut i mediene med misnøye rundt Tajiks håndtering av saken, vil ikke kommentere hva som kom frem i møtet i sentralstyret. Men de sier at de «er glad for at Hadia Tadjik ser alvoret i saken».

Handler om tillit

Listhaug er tydelig på at saken handler om tillit til en ledende statsråd:

– Det er fordi det handler om tilliten til politikerne. Det er klart at det setter et ekstra krav når du er i en regjeringsposisjon, når du sitter på Stortinget, da må man forvente at man har fulgt lover og regler.

Listhaug viser til LOs reaksjoner og sier saken handler om tilliten til landets arbeidsminister.

– Den er vi nødt til å fortsette å ha. Det vil svarene hennes egentlig avgjøre om vi har.

Listhaug peker også på trekk fra bankkort som må kunne dokumentere Tajiks eventuelle utgifter på hjemstedet til foreldrene.

Tajik har sagt at hun vil rydde opp etter seg ved å betale inn ekstra skatt for å oppveie beløpet hun sparte på gratis pendlerbolig. Venstres Alfred Bjørlo spør om hva konsekvensen vil være hvis mediene avslører at en Nav-klient over flere år har fått tildelt statlig støtte, som for eksempel bostøtte, bygd på innlevering av fiktiv dokumentasjon til Nav.

– Vil det da være tilstrekkelig at den aktuelle personen tilbyr seg frivillig å betale tilbake beløpet det ikke finnes reell dokumentasjon på, for å unngå ytterligere reaksjoner fra Navs side, eller vil regelverket tilsi at Nav uansett vil forfølge saken på annen måte?

Vi holder en knapp på at sistnevnte ville blitt reaksjonen fra Nav.

NRK