Kriminalitet

Ikke tilstrekkelig tillit som statsråd, men antagelig tillit som statsminister

Hadia Tajik har måttet trekke seg som statsråd, men hun er ikke villig til å trekke seg som Arbeiderpartiets nestleder. Hva skjer da dersom statsminister Jonas Gahr Støre av en eller annen grunn må trekke seg som statsminister i inneværende stortingsperiode?

Som HRS nylig redegjorde for, er det visse grenser for hva som kan tolereres i Ap, selv for kvinner med innvandrerbakgrunn, dådyrøyne og talegavene i orden. Især når pressen begynner å rote i ting de ifølge en statsråd ikke har noe med å rote i.

For hvordan er det mulig å betvile Hadia Tajiks ord når hun sier at hun hadde krav på pendlerbolig i Oslo fordi hun hadde boutgifter på pikerommet ved å bidra til husholdningen til sine foreldre. Det eneste hun egentlig har beklaget er at hun ikke la kvitteringene i en skoeske under sengen. Derfor har hun etterbetalt den skatt hun egentlig skulle ha betalt for fordelen ved at staten holdt henne med gratis pendlerbolig i Oslo i årene fra 2006 til 2010. Og hun går av som statsråd.

Det straffer seg å ikke samle på kvitteringer.

Dessuten var hun bare 23 år, jurist og blant annet politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg. Da kan man ikke forvente at hun også skulle være ekspert på skatterett.

Men hva med leiligheten hun kjøpte sammen med broren?

Noe har hun i hvertfall fått med seg fra jusstudiene. Som at fortjeneste ved salg av en bolig man ikke har bodd i gevinstbeskattes med i dag 22 prosent, noe som skal oppføres i selvangivelsen for det året gevinsten oppsto. Som Dagbladet fortjenestefullt har gravd frem investerte hun sammen med sin bror, høyrepolitikeren Athar Ali Tajik, i en leilighet i Stavanger som de den 30.01.08 betalte 985.000 kroner for, hvorav hennes andel var  halvparten av dette, det vil si 492.500.

Boligmarkedet i Stavanger var i sterkt vekst i disse årene, men likevel solgte Hadia Tajik den 06.01.10 sin halvdel tilbake til broren for nøyaktig det samme som hun kjøpte den for, 492.500 kroner. Det pussige er at året etter, den 31.03.11 ble leiligheten solgt til 1.440.000 kroner, som ga en helt grei salgsgevinst på 455.000 kroner.

Hadia Tajik opplyser til Dagbladet at hun ikke fikk noe av fortjenesten ved salget. Hvis vi skal tro henne på dette, er søskenkjærligheten sterk i familien Tajik. I motsatt fall har Hadia Tajik (enda) et alvorlig problem.

Hvis vi – helt teoretisk – tenker oss at hennes bror i ettertid overførte til hennes bankkonto halvparten av salgsgevinsten, altså 227.500 kroner, er det en viss sannsynlighet for at Skattedirektoratet vil kunne anse salget til hennes bror i 2010  som fiktivt og anse henne som reell eier av 50 prosent av leiligheten. Da skulle hun ha betalt 28 prosent skatt av hennes andel av salgsgevinsten, det vil si 63.700 kroner. I tillegg kommer renter og tilleggsskatt hvis hun har oppgitt uriktige opplysninger.

Skattedirektoratet kan endre likningen inntil 10 år tilbake hvis de ønsker å undersøke om en skatteyter har oppgitt korrekte opplysninger i selvangivelsen. Og den fristen har antagelig ennå ikke gått ut. Fristen for innlevering av selvangivelsen for 2011 var en gang utpå våren 2012, så her har Skattedirektoratet bare tiden og veien til å stille spørsmål om Hadia Tajik egentlig mottok 492.500 fra sin bror ved årsskiftet 2009/2010 eller om de bare tinglyste et skjøte på beløpet. Og dernest – om hennes bror overførte 227.500 kroner til henne etter salget i 2011. Så dette kan jo bli interessant.

Skatteeksperten Hadia Tajik

Alle som har tilbragt noen år på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har fått med seg hovedreglene i skatteretten. For å fullføre juridisk embetseksamen bør du helst ikke ha strøket i skatterett. Det har hverken undertegnede eller Hadia Tajik gjort.

Inntrykket er vel heller at Hadia Tajik  var ganske god i skatterett. Hun har åpenbart fått med seg at fordelen ved gratis pendlerbolig ikke beskattes hvis man har boutgifter på hjemstedet, og at hvis man selger en leilighet for samme pris som man kjøpte den for så foreligger det ingen salgsgevinst som man skal skatte av.

På grunn av manglende kvitteringer i en skoeske under sengen til Hadia Tajik har hun nå måttet trekke seg som statsråd. Men hun har ikke trukket seg som nestleder i Ap, noe hun ble valgt som i 2015. Etter at daværende nestleder Trond Giske ble støtt ut i det ytterste mørke i 2019, ble nåværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i stedet valgt som nestleder. Av de to er det derfor Hadia Tajik som har klart lengst ansiennitet og derfor for alle praktiske formål må anses som første nestleder og den som står i tur til å bli Aps leder dersom statsminister Jonas Gahr Støre av en eller annen grunn må fratre i inneværende stortingsperiode.

Da får vi den pussige situasjon at en som ikke hadde tilstrekkelig tillit til å være statsråd vil ha tilstrekkelig tillit til å være statsminister.

På den annen side – det er alltid en fordel å ha en statsminister som er god i skatterett.