Innvandring

Menneskesmuglerliga: 12 av 13 har pakistansk opphav

Politiet har rullet opp en pakistansk menneskesmuglerliga med tilknytning til Drammen og Asker. 12 av de pågrepne har pakistanske bakgrunn, en har indisk herkomst. Pågripelsene har skjedd både i Norge, Sverige og Portugal. Syv av de pågrepne er kvinner, en av dem lege. I år er det 51 år siden den første pakistanske menneskesmuglerligaen ble omtalt av norske medier.

USMAKELIG HANDEL MED PAKISTANERE – Politiet varslet av norsk konsul.

En av svartebørshaiene på fremmedarbeidermarkedet er på vei til Norge. Fremmedpolitiet i Oslo har fått navnet på mannen, som er pakistaner. Han mistenkes for «menneskehandel» med landsmenn. Mot klekkelig betaling skal mannen ha lovet fem pakistanere, som i øyeblikket venter spent i Hamburg, tilsagn om arbeid i Norge. Et slikt tilsagn er tvingende nødvendig for de fem pakistanerne om de skal få innreisetillatelse til Norge som arbeidstakere (…)  (Arbeidebladet 9. juni 1971).

Daværende statsråd Oddvar Nordli var meget oppbrakt over den påståtte handelen med først og fremst pakistanere. Som kommunal- og arbeidsminister nedsatte han en komité som skulle arbeide frem løsninger på menneskehandelen med mer: «Statsråden ser meget alvorlig på opplysningene om at det drives ’menneskehandel’ med pakistanere som ønsker seg til Norge. Denne ’handelen’ påstås å finne sted i Hamburg (…) Statsråden minner om at Regjeringen har foreslått lovregler som skal forby privat arbeidsformidling i framtida (…).»

Dette var altså sommeren 1971. Da spoler vi frem til januar 2022. Nå er til sammen 13 personer pågrepet, siktet og vartetektsfengslet grunnet deltakelse i et nettverk som har drevet med menneskesmugling. Fem er løslatt men fortsatt siktet.

11 født i Pakistan

Drammens tidende forteller at dette er nesten et 100 prosent pakistansk nettverk. Av 13 personer er kun en inder, resten pakistanere.

11. november i fjor ble det kaotisk på tinghuset i Drammen. Der slet både forsvarere, politiadvokater, tolker, arrestforvarere og dommere med å holde kontroll da det foregikk massefengslinger etter en storstilt politiaksjon.

Ni personer var i dagene i forveien pågrepet av politiet i Asker og i Drammen, siktet for organisert menneskesmugling.

Senere har fire personer blitt pågrepet i utlandet. To av dem i Sverige. To av dem i Portugal.

11 av de 13 siktede er født i Pakistan. De fleste er norske statsborgere, mens noen har pakistansk statsborgerskap, eller begge deler. To av de siktede er født i Norge, altså tilhører de 2. generasjons innvandrere. Ni personer er registrert bosatt i Drammmen, fire i Asker.

Alle de siktede er i 30- og 40-årene, og alle kan knyttes til en antatt hovedmann på 41 år.

Alle nekter for forholdene

Leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-øst politidistrikt Toril Sorte bekrefter den organiserte menneskesmuglingen:

Hun sier politiet mener menneskesmuglingen har vært organisert, og at de involverte skal ha hatt sine respektive roller.

Hvilke roller de skal ha hatt, og hvilke roller som knytter seg til saken, ønsker hun ikke å kommentere.

– Vi mener de ikke har jobbet separat og at noen har visst noe.

Likevel betyr ikke det at de involverte nødvendigvis skal ha visst hva de andre har foretatt seg.

– Men vi mener det er organisert, sier Sorte.

Ingen av de siktede erkjenner straffeskyld. Forsvareren til en av kvinnene, advokat Robina Hussain, mener at hennes klient er helt uskyldig.

Den antatte hovedmannen har familieære bånd til alle de andre pakistanerne i nettverket. Han har tidligere jobbet i helsevesenet. To av de andre pågrepne driver gatekjøkken. Politiet vet lite om ofrene for menneskehandelen eller hvor lenge ligaen har drevet sin virksomhet. Politiet har dog en anelse om hvor ofrene kommer fra.

Etter det Drammens tidende kjenner til, skal ett av ofrene blitt smuglet til Norge i 2015 fra India, og ble utvist i 2020.

Innledningen om smuglerne fra 1971 er hentet fra essayet mitt, Fra turistvisum til ekteskapsvisum, i boken Gode formaål, gale følger? fra 2003.

Illustrasjon: HRS