Demografi

Et mørkt kapittel brettes ut og slik går spådommen i oppfyllelse

Nedgang i kriminalitet var ikke annet enn nedgang på statistikk. For en parallell rettslig virkelighet har oppstått. Storfamilier og andre ordner opp seg imellom, forteller politiet. Samtidig avdekkes det at somaliske jenter ikke får være sammen med svenske jenter. Sistnevnte anses nemlig for å være horer. Dette er gettoområde i Sverige, og at dette allerede er virkelighet også i norske områder dominert av ikke-vestlige fra klankultur og islamske land, er vi ikke i tvil om.

Tjärna Ängar i Borlänge nord i Sverige har vært klassifisert som risikoområde siden politiet etablerte sin liste over gettoliknende områder i 2016: det ble fastslått 61 såkalte utsatte områder i Sverige, 23 områder var særlig utsatte og seks områder var i risikoen for å havne på denne listen.

I perioden 2017-2020 var det kun halvparten av elevene her som kvalifiserte seg for videregående skole. Kun 40 prosent av de voksne er noen form for arbeid.

Så skjedde følgende: I 2019 falt kriminaliteten dramatisk i Tjärna Änger, også kalt Lille Mogadishu grunnet en høy andel somaliere, målt ved et kraftig fall i antall politianmeldelser . Hva skjedde?

En parallell rettsstat

Politiet har det nitriste svaret: «En dypere analyse vil sannsynligvis gi et betydelig mer urovekkende bilde og indikere at rettssystemet er satt ut av spill på vesentlige områder (…) der kriminelle nettverk og tradisjoner styrer, samtidig som politiet ikke har aning om eller ytterst lite kontroll over utviklingen». Dette skrives i en intern politirapport som SVT har fått innsyn i.

Det kan handle om at en person som er utsatt for et lovbrudd av kanskje en annen bosatt i området og i etterkant håndteres det rettslige gjennom at to slekter kompenserer hverandre. Om man da har en parallell rettsstat eller håndterer det utenom lovgivningen, så beveger man seg jo bort fra demokratiet også, sier lokalpolitiet ved Erik Gatu.

I en slik tilstand forstår man intuitivt at med på lasset følger et nedsettende syn på svensker, ikke minst på svenske jenter og kvinner. Marie Edlund, også i lokalpolitiet sier det rett ut slik: – Jeg tror at utenlandsfødte foreldre har fordommer mot de svenske ungdommene, og at man da på sitt vis vil forsøke å beskytte sine egne døtre i dette tilfellet.

– Beskytte den mot de svenske jentene som de beskriver som horer, eller? spør SVT.

– Ja jeg tolker det slik ut fra de opplysningen vi har fått om at det snakkes på denne måten, svarer Edlund. – Det er forferdelig at man har denne oppfatningen (…) Uansett hvem det er man har en feilaktig oppfatning av eller fordommer mot, så ødelegger det utrolig mye.

Rasisme mot svensker

I en politirapport fra 2019 forteller lokalpolitiet om «rasisme fra utenlandsfødte mot svenskfødte» – og om forbud i visse områder mot å blande seg med folk med svensk opphav.

– Det var informasjon som nådde oss da. De ungdommene som bor i Tjärna Ängar, de går jo på mange ulike skoler i kommunen, sier lokalpolitiets Anna Ställ.

I rapporten «Områdedokument Tjärna Ängar 2019» heter det blant annet: «Lokalpolitiet beskriver at somaliske unge jenter ikke får omgås svenske jenter. Bakgrunnen er at de svenske jentene beskrives som ‘horer’ på grunn av sin livsstil, blant annet klesstilen.»

Liknende formuleringer finnes i politiets områderapport fra 2021. Politibetjenter forteller at skolepersonell vitner om at denne innstillingen også er en problem i skolen.

En lokalpolitiker av somalisk herkomst sier at nyankomne får følgende beskjed av sine egne:

  1. Det er ingen vits i å lære seg svensk. Svensk er bare et lokalspråk.
  2. Det lønner seg ikke å jobbe.
  3. Hvis det begås lovbrudd her, må du ikke gå til politiet hvis du ikke vil ha bråk med kriminelle.

2 + 2 = 4

I en nylig samtale med en mangeårig venn som jeg traff på den norske ambassaden i Islamabad i 1993, kunne han ikke fatte og begripe at politisk ledelse i Norge (han er selv norsk) ikke forstod at den formen for innvandring som de satte i gang på 70-tallet fra et land som Pakistan ville føre til et Pakistan her, et Somalia her og så videre.

Han fatter rett og slett ikke hvordan det går an å være så naive og kunnskapsløse. Jeg prøvde meg på ulike varianter av forklaringer, som desinformasjon fra forskere og antropologer, bevisst utelatelse av informasjon, frykten for rasismestempel, at de vitterlig trodd at de skulle bli som oss med tiden som gikk, og lignende.

Nei, han aksepterte overhodet ingen forklaring, for dette var like lett som å svare på to pluss to, mente han. For ville nordmenn ha integrert seg i Mogadishu? Selvsagt ikke, svarte han selv.

Nettopp. Av og til er ikke verden så vanskelig å forstå. Culture matters, ikke minst når kulturen har islam i sin kjerne spekket med den avskyelige æreskulturen. Da vet vi hvilken nisse som følger med i kofferten til Norge og som pakkes ut her i all sin gru.

Se hele dokumentaren fra Uppdrag Granskning, SVT