Demografi

Belgia: Halvparten av barna fødes av utenlandske mødre. Samme mønster i Oslo

Fødselstallene i Belgia peker på hvordan nær fremtid blir: Hele 48 prosent av nyfødte har utenlandsfødt mor. Dette er et resultat av uhemmet innvandring og et Europa uten kontroll over egne yttergrenser. Belgierne er således i ferd med å bli i mindretall i sitt eget land. Det samme skjer i Oslo.

Den demografiske tsunamien i Vest-Europa fortsetter ufortrødent, og den ses ikke minst i mindre europeiske land, som Belgia med i overkant av 11 millioner innbyggere.

Ifølge offentlig statistikk (Statbel, tilsvarende norske SSB), hadde 23 prosent av alle nyfødte i 2020 mor født i utlandet. I tillegg kommer mødre som verken er født i Belgia eller har belgisk statsborgerskap. I denne gruppen befant mødrene til 25 prosent av alle nyfødte seg samme året, altså 2020. Dette betyr at 48 prosent av alle nyfødte hadde utenlandsfødt mor.

De resterende 52 prosent nyfødte har mor med belgisk bakgrunn.

En ung innvandrerbefolkning

Det er verdt å merke seg at dette betyr igjen at andregenerasjon kvinners fødsler ikke er medregnet i de 48 prosentene. Altså er det god grunn til å tro at første- og andregenerasjon er i flertall som mødre til nyfødte nå.

Andre talende funn er at innfødte belgiske kvinner har en fødselsrate på 1,38 barn per kvinne. Innvandrerkvinner med belgisk statsborgerskap har en fødselsrate på 1,54, mens utenlandsfødte kvinner uten belgisk statsborgerskap ligger på 2,05 barn per kvinne.

En tredjedel av Belgias befolkning har nå innvandrerbakgrunn. Men innvandrerbefolkningen er ung, så ser vi på dem under 17 år, har like over halvparten av barna belgisk opphav. Mens innfødte belgiere over 65 år utgjør 87,3 prosent.

Tallenes tale er ikke til å mistolke. Det som kan mistolkes er at vi vet ikke hvordan Statbel forholder seg til andre- og tredjegenerasjon, altså om de inngår i den generelle belgiske befolkningen eller ei. Inngår de i den belgiske befolkningen er utviklingen enda mer oppsiktsvekkende.

Oslos demografiske revolusjon

Oslos skjebne ligner på Belgias skjebne. HRS skrev en rapport om befolkningsutviklingen i Oslo eksempelvis i 2015. Tall fra Oslos statistikkbank viste at 4.130 av de 10.154 barna som ble født i Oslo i løpet av 2014 hadde en mor som selv var født i utlandet. I 2007 hadde 33 prosent av de fødte i Oslo utenlandsfødt mor. Syv år senere, i 2014, hadde andelen økt med åtte prosentpoeng, til 41 prosent.

Dersom denne trenden fortsetter i årene framover, skrev vi den gang, vil et flertall av Oslos barn ha utenlandsfødt mor om åtte år, det vil si i 2023.

Det er verdt å nevne at i henteekteskap blant eksempelvis tyrkere, marokkanere og pakistanere blant kvinner her i andregenerasjon, vil kvinnens barn med den utenlandsfødte faren kategoriseres som norske i statistikken. Den demografiske revolusjonen går altså raskere enn det de offisielle tallene viser oss.

Den korte avis

Breitbart