Innvandring

Kalte muslimer for muhammedanere. Da ble det bråk

Frps Ingfrid Oddveig Tveit i Ullensaker tok ordet under en debatt i kommunestyret om bosetting av flyktninger. Det var da det kontroversielle begrept ble brukt: "Ønsker vi at landet vårt skal bli muhammedansk..." Mer rakk hun ikke å si før hun ble klubbet ned av både ordfører og varaordfører og fikk sin mikrofon avslått. Mikrofonen slo hun selv umiddelbart på igjen og tordent: "Jeg må få lov å snakke slik jeg vil!"

Frps frittalende Ingfrid Oddveig Tveit, advokat og 73 år gammel, tok ordet flere ganger under debatt i Ullensaker kommunestyre i går om bosetting av nye personer med status som flyktninger (den statusen får som kjent alle asylsøkere som får innvilget opphold).

Tveit slo blant annet fast følgende og nye bosettinger: – Vi kan ikke fortsette med dette, om vi skal fortsette å være Norge.

Hun fortsatte slik: – Vi har svært mange fremmedkulturelle i Ullensaker nå. Det er vanskelig å høre norsk om du en formiddag tar deg en tur på kjøpesenteret. Det er alle andre tungemål det snakkes. Jeg må si at jeg er oppriktig bekymret. Vi er i ferd med å skifte ut den norske befolkningen, slik jeg ser det.

– Landet vårt blir muhammedansk

Påstandene førte til sterke reaksjoner. Mot slutten av debatten tok Tveit igjen ordet og forsvarte sine uttalelser.

– Jeg har påpekt to ting; kostnader og kulturelle utfordringer. Ønsker vi at landet vårt skal bli muhammedansk eller sikhisk (sic) …

Da ble hun klubbet rett ned og fikk mikrofonen umiddelbart avslått. Den slo hun raskt på igjen selv, og sa:

– Jeg må få lov å snakke slik jeg vil! tordnet Tveit, etter å ha skrudd på sin egen mikrofon.

– Tveit, Tveit! Nå er du banket. Vi har klubbet deg. Du har gått langt over streken i denne debatten og nå er debatten avsluttet, fastslo ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til en tydelig opprørt Tveit.

«Jeg skal også ha meg frabedt å bli klubbet når jeg gjør rede for at ytterligere tilstrømning av flyktninger og andre fremmede både representerer en økonomisk utfordring og også en kulturell utfordring», skrev hun i møtechatten like etter.

SVs Mahmod Ahmad mener Tveit bevisst «tar i bruk hverdagsrasisme og kulturrasisme». – Hun bruker ordet muhammedaner for å diskriminere en hel folkegruppe når hun vet bedre. Det heter muslim og alle vet det, sa Ahmad til Mitt Jessheim (betalingsmur).

– Befolkningsutskiftning er en konspirasjon

Venstres Thorbjørn Merkesdal mener Tveit fremmer konspirasjonsteori om befolkningsutskifting, og peker på teorien om «Great Replacement». Kanskje Merkesdal eksempelvis skulle ta seg en studietur til de engelske storbyene, likeledes Brussel og fransk storbyer? Og hva med å studere statistikker over befolkningsutviklingen endog her i Norge, som at 23 prosent av Oslo har ikke-vestlig bakgrunn nå?

Merkesdal klarte heller ikke å la være å dra inn 22. juli: – I Norge vet vi godt hva konspirasjonsteorier fra ytre høyre kan føre til.

Ordfører Schucher hadde også denne kommentaren, som jo bygger opp under befolkningsutskiftningen:

 Cirka 30 prosent av befolkningen i Ullensaker har bakgrunn fra et annet land, og 100 prosent av befolkningen er en likeverdig del av fellesskapet i kommunen.

100 prosent er likeverdige? Kanskje denne Schumacher skulle ta en spørrerunde blant eksempelvis hijabkledde jenter og kvinner?

Lars Fjærli Hjetland (Ap) tok også ordet: – Jeg reagerer sterkt på uttalelsene fra Tveit. Hun skaper et skille mellom folk i vår kommunene, der noen ikke er norsk fordi de har familiær eller kulturell bakgrunn fra et annet land. Alle som er norske statsborgere er norske, og de som jobber her eller som har flyktet hit er hjertelig velkommen og skal bli møtt med respekt, sier Hjetland.

Mens Jalil Vahedi (Ap) har følgende å legge til: – Ullensaker er et flerkulturelt samfunn og innvandrerne her er godt integrerte.

Men Tveit gir seg ikke. – Utviklingen har allerede kommet langt. Det er bare å se seg rundt, skriver Tveit i en e-post til Romerikes Blad.

– Et gammelt norsk ord

Så hvorfor i all verden bruker Tveit begrepet muhammedaner/muhammedansk, slik tidligere samfunnsrøster konsekvent gjorde? Som den britiske filosofen, matematikeren, historikeren, sosialisten og pasifisten, Bertrand Russel (1872 – 1970). Russel regnes som en av grunnleggerne av analytisk filosofi, og så tydelige likehetstrekk mellom islam og bolsjevismen. Han sa blant annet følgende:

Blant religioner er muhammedanismen å regne som bolsjevismen, heller enn kristendommen og buddhismen. Kristendommen og buddhismen er primært personlige religioner, med mytiske doktriner og en forkjærlighet for ettertanke. Muhammedanismen og bolsjevismen er praktiske, sosiale, kjødelige, opptatt av å vinne verdensherredømmet. … Araberne, selv om de erobret en stor del av verden i navnet til en ny religion, var ikke en særlig religiøs rase; motivet for deres erobringer var plyndring og rikdom heller enn religion», skrev Russel, som understreket at «i moderne politikk» defineres dette som «imperialisme».

Det ble ikke bråk av dette – naturligvis, for dette var før islams tentakler la seg over hele Vest-Europa.

Tveits forklaring av ordbruken sin er høyst plausibel:

– Jeg har lært både på folkeskolen, realskolen og gymnaset at de som hører til den islamske religionen blir kalt muhammedanere. I min bruk av ordet ligger det ikke noe positivt eller negativt. Det er enkelt og greit et navn på dem som tilhører en bestemt religion. Jeg skjønner ikke hvorfor enkelte reagerer så kraftig på bruken av dette ordet.

Over telefonen understreker Tveit at for henne er muhammedaner et helt alminnelig norsk ord.

– Det er ikke plusser eller minuser med det. At denne karen som jeg ikke kan uttale navnet på konstruerer opp at dette er diskriminerende har ingenting med meg å gjøre. Jeg diskriminerer ingen.

Tveit påpeker korrekt at muhammedaner er et «gammelt norsk ord», og det var et utbredt begrep i hele Vesten tidligere. Tveit fortsetter slik: «Om noen kan gi meg en grundig og vitenskapelig grunn for at ordet er galt, så skal jeg innrette meg etter det.»

Går vi til vitenskap, så får hennes motstandere noen «utfordringer» med å motsi henne. Som kjent inneholder islams tekster tre element: koranen, sira (Muhammeds biografi) og hadith (hva Muhanmmed skal ha sagt og gjort). Samlet utgjør tekstene som omtaler Allah 14 prosent, mens de resterende 86 prosentene omhandler Muhammed.

Islam er altså i høyeste grad Muhammed. Så selv om muhammedanisme etc er utdatert i nyere tid, så har Tveit langt på vei sitt på det tørre.

En kort saksopplysning til slutt: Det ble vedtatt kun mot FrPs stemmer at Ullensaker skal motta 26 personer for bosetting neste år, med mulighet til å øke antallet til 40 dersom IMDi ønsker det.