Den kulturelle revolusjonen

Barnebruder: Inger Støjberg dømmes til 60 dagers fengsel

Inger Støjberg er en av Danmarks mest folkelige og populære politikere. I dag falt dommen i Riksrettssaken mot henne, som har sitt bakteppe i migrasjonskrisen i 2015 og ankomst av barnebruder med voksne ektemenn til Danmark. Støjberg dømmes til 60 dagers fengsel. Dette er sjokkerende. Hvis vi ikke kan stå opp for de mest sårbare blant oss, her barn som er giftet bort til voksne menn, har vi som samfunn mistet vår medmenneskelighet. Riksrettssaken mot Støjberg er den sjette riksrettssaken i hele Danmarks historie, og saken har fremstått som en farse og personlig vendetta mot Støjberg som har folket på sin side.

Dommen i Riksrettssaken falt kl 13 i dag, og alt av fjernsynskamera og mikrofoner var rettet mot lederen for de til sammen 26 dommerne i saken.  Det hele koker ned til denne striden: Kan en pressemelding tolkes som en politisk instruks?

Ja, er det åpenbare svaret. Dermed tapte Støjberg Riksrettssaken som ble reist mot henne, en sak som har fått svært omfattende oppmerksomhet de siste årene. Støjberg dømmes til to måneders ubetinget fengsel.

Saken steg for steg

Dette er sakens kjerner: Hva skjedde i 2016?

Først: Det handler om en pressemelding og et ministernotat, sistnevnte utarbeides av embedsverket og forteller hvordan en aktuell sak skal administreres. Pressemelding er kun et kommunikasjonsverktøy fra statsrådens side. Man sender ut korte og konkrete budskap til mediene.

Det hele startet 25. januar 2016. Da rapporterte både TV2 og Berlingske at nyankomne barnebruder under migrasjonskrisen bor sammen med sine eldre ektemenn på danske asylsentre. Dette ble daværende ansvarlig statsråd på innvandringsfeltet, Inger Støjberg, bestyrtet over. Hun ble med andre ord tatt på sengen. Støjberg reagerte lynraskt, blant annet gjennom oppslag på Facebook. Hun ville ha dette stoppet umiddelbart. Støjberg ønsket å gi jentene mulighet for å komme seg ut av ekteskapene hvis de selv ønsket det. Hun fryktet at jentene levde i tvangsekteskap. Hun pekte ikke minst på at i Danmark råder det likestilling mellom kjønnene.

27. januar begynner utlendingsavdelingen i departementet til Støjberg å utarbeide et notat som beskriver hvordan jentene kan skilles fra de voksne ektemennene.

29. januar sendes ministernotatet til høring i det som er Danmarks UDI, Udlændingestyrelsen (US). Notatet åpner opp for mulige unntakelser i noen tilfeller, og i disse tilfellene vil det fremdeles kunne skje at ekteparet skilles, men på samme asylsenter. Unntakene la opp til at en rekke betingelser skulle være oppfylt, blant annet at det er små barn i ekteskapet. Ifølge jurister i både departementet og US var således Støjbergs føringer juridisk lovlige.

2. februar godkjennes notatet av en rekke personer i Støjbergs departement, inkludert departementssjef, Uffe Toudal.

Da er vi kommet til 9. februar. Støjberg er ikke fornøyd med at man etter juristenes oppfatning ikke kan lage en ordning for adskilleles av barnebrudene og deres voksne ektemenn uten unntak.  Men hvis det etter loven er slik, da er det slik, konkluderte Støjberg og godkjente ministernotatet kl 13.44 denne dagen.

ettermiddagen 9. februar kl 15.30, har Støjberg et møte med embedsverket. Støjberg vil vite om det ikke er mulighet for å lage en ordning uten unntakelser. Embedsverket er usikker, med konkluderer med at det skal være muligheter for unntak.

10. februar sender Støjberg ut en pressemelding som skal beskrive det sentrale budskapet hennes: at innkvartering av barnebruder med sine voksne menn på danske asylsentre skal stoppes nå. Hun mener det i pressemeldingen ikke er grunn til å nevne mulige unntak fra ministernotatet. Hadde hun gjort det, mener hun at mediene ville fokusert på unntakene, og ikke på hovedbudskapet. Etter tautrekking godkjenner departementsjefen pressemeldingen. Toudal mener at pressemeldingen er et kommunikasjonsverktøy og ikke trenger å omtale unntakene, men at politikken på feltet skal følges opp lovlig i tråd med ministernotatet.

Avdelingssjefen i departementet, Line Skytte Mørk Hansen, blir bedt om å orientere US om pressemeldingen. Det er styrelsen som skal foreta adskillelsen av barnebruder i praksis. Hun snakker med visedirektøren i US, Lene Vejer. Hva gjelder telefonsamtalen mellom dem to, er det avvikende forklaringer på hva som ble kommunisert. Vejer mener hun ble fortalt US skulle forholde seg til pressemeldingen: At alle barnebrudene skal adskilles fra sine voksne ektemenn. Mens Mørk Hansen sier at det gir ingen mening at man skal tolke pressemeldingen som en politisk instruks. Hun sier videre at hun leste opp fra ministernotatet i telefonsamtalen med Vejer.

9. mars har danske UDI skilt de fleste barnebrudene fra sine ektemenn. I fem saker er det usikkerhet om det er lov å skille parene. Disse sakene forelegges Støjberg og hennes jurister. Juristene mener at i to av disse sakene vil det nok ikke være lovlig å adskille parene. US mener på sin side at det ikke er lovlig å adskille noen av de fem parene. Støjberg konkluderer med at ingen av de fem parene skal adskilles.

Innvandring: Støy, uro og splid

Siden 2016 har et betydelig flertall på Folketinget stilt seg grunnleggende bak Støjbergs forståelse av tematikken.

Det er ingen annen felt enn innvandringspolitikken som skaper mer støy, uro og stridigheter i vår tid. Spliden går endog dypt inn i familier og vennskap.

Støjberg har vunnet det danske folkets hjerte. Når endog hennes egne daværende partifeller i Folketinget stemt for riksrettssak mot henne, må dette ses som et politisk maktspill. Den frittalende  Støjberg skulle straffes for både fordi hun er en folkets kvinne og alltid har tydelige holdninger på innvandringsfeltet der Danmark og danske verdier alltid settes i front.

Støjberg meldte seg ut av Venstre da hennes egne partifeller dolket henne i ryggen med denne saken og er nå uavhengig representant i Folketinget.

Støjberg er kanskje den heteste kandidaten til å ta over som leder av Dansk Folkeparti neste år.

Dette er en mørk dag for dansk politikk og samfunn.