elisabeth.swantesson.moderaterna

Jeg mente ikke hva jeg sa, innrømmer Svantesson.