Islam

Raja nekter å svare

Christian Tybring-Gjedde utfordrer kultur- og likestillingsminister Abid Raja: Hva formidles til barna i koranskolen til moskeen hans? Læres de opp til å bli fullverdige medlemmer av det norske samfunnet? Eller lærer de at muslimer står over ikke-muslimer? Hvilket menneskesyn formidles egentlig i moskeen? Raja nekter å svare. Det er jo langt på vei også et tydelig svar.

Abid Raja hylles nå for sin åpenhet rundt ekstreme patriarkalske pakistanske miljø. Samme Raja gikk i strupen på alle dem som tok opp det samme for mange år siden, konstaterer Christian Tybring-Gjedde i kronikk hos Nettavisen.

Møtes med ovasjoner

Abid Raja har skrevet enda en selvbiografi, denne gangen under tittelen Min skyld, som handler om en voldelig oppvekst, sykdom, kampen for å gifte seg av kjærlighet og hvordan han selv undertrykte sin egen hustru. Boken er et oppgjør med ekstreme patriarkalske pakistanske miljø.

Raja har blitt møtt med ovasjoner i mediene for sin såkalte åpenhet og ærlighet, konstaterer Tybring-Gjedde. Tybring-Gjedde kan dog peke på den mørke siden ved selvbiografien, for hvem andre enn Raja harvalset over samfunnsdebattanter og politikere som i årevis har sagt det samme som han nå sier?

I boken med tittelen Min skyld foretar Raja en selvransakelse hvor han innrømmer at han i sin yngre år løy overfor seg selv og andre.

Boken har fått bred omtale og Raja har blitt hyllet for sin åpenhet og ærlighet. Vel, la meg våge å helle litt malurt i begeret. De som i dag hyller ham, ser alle ut til å ha glemt hvordan Raja valset over andre som i flerfoldige år har tatt det samme oppgjøret.

Tybring-Gjede sier videre at han «er den første til å takke Raja for at han endelig letter på sløret om hvordan hans egen familie og miljø tok fra han retten til personlig frihet og utfoldelse».

Men min takk har en bismak. Mange ser ut til å ha glemt veien han har gått for å komme dit han er i dag. Glemt hvordan Raja i mer enn 20 år, helt tilbake til tiden han var talsmann for moskeen World Islamic Mission (WIM), har tråkket på enhver som har satt søkelyset på, og trukket, de samme konklusjonene som han selv nå gjør.

Raja jobbet sågar aktivt mot å få sentrale problemstillinger innen innvandrings- og integreringsfeltet på bordet. I sin kamp for å forsvare og dekke over egne opplevelser og erfaringer, har han på veien trampet på andre menneskers dokumentasjon og analyser for å bedre forholdene for både barn, ungdom og voksne i disse lukkede og undertrykkende miljøene.

Angrep Aps Karita Bekkemellem

De som leste Rajas første selvbiografi, Talsmann (2008) fikk med seg de gjentatte angrepene på Aps Karita Bekkemellem – fordi Bekkemellem var motstander av det samme som Raja nå er motstander av: søskenbarnekteskap og arrangerte henteekteskap særlig blant unge.

Mønsteret til Raja har vært overtydelig. De blant nordmenn og innvandrere som har gått fremst og trukket et tungt lass med dokumentasjon og analyser de siste 20 årene, har han offentlig hetset. Han står nå på deres skuldre.

Den dagen de aller fleste har forstått problemenes karakter, omfang og konsekvenser, er Raja klar for å gå ut i mediene med det samme budskapet, gjerne med seg selv i førersetet. Da er det trygt. Han risikerer ingenting annet enn hyllest fra særlig medier som ser ut til ikke å kjenne sine egne arkiv.

Som da Raja i 2006 ville innføre blasfemi i straffeloven. Først i 2012 gikk han ut (Aftenposten, 30.09) og erkjente hva vi andre hadde påpekt i mange år allerede; at det i de pakistanske miljøene finnes et hat mot amerikanere, jøder og homofile. Han forklarte også om viljen til å drepe dem som kritiserer Muhammed.

Dette er noe mange har sett utspille seg lenge før Raja fant det opportunt å si det offentlig.

Konkrete utfordringer

Tybring-Gjedde viser til avsløringen i 2002, da norskpakistanske Jeanette gikk inn i moskeen Raja var talsmann for. På lydopptaket kom det frem et grufullt menneskesyn rettet mot ikke-muslimer. Raja gikk den gang i full, frenetisk og aggressiv fornektelse. I og med at Raja nå viser en langt åpnere side, har Tybring-Gjedde disse utfordringene til ham:

Jeg vil oppfordre Raja til å fortelle oss ærlig hvilket menneskesyn som i dag formidles i moskeen han var talsmann for. Fortell oss hva som formidles om ikke-muslimer? Hvilket kvinnesyn som råder. Hva som formidles om ekteskap. Fremmes det frihet for begge kjønn til å gifte seg ut av kjærlighet? Hva med aksept for homofili? Raja har jo selv gjennom årene vært krystallklar: Både muslimske jenter og gutter må gifte seg med muslimer.

Vi har aldri fått innblikk i hva som foregår i koranskoler i Norge. Hva formidles til barna i koranskolen til World Islamic Mission (WIM)? Læres de opp til å bli fullverdige medlemmer av det norske samfunnet? Eller lærer de at muslimer står over ikke-muslimer, noe Raja selv forfektet i 2006? Hva lærer de om ytringsfrihet? Hva lærer de om likestilling mellom kvinner og menn? Lærer de at alle mennesker er ukrenkelige og er beskyttet av menneskerettigheter og norsk lovverk, eller er det sharia-lovverket som prentes inn i de små barna?

Spørsmålene Tybring-Gjedde stiller er jo selvsagt ikke tatt ut av luften. Vi har sett nok av avsløringer gjennom årene både i Norge og andre land i Vest-Europa.

Raja har fått forelagt kronikken av Nettavisen. Han avstår fra å svare, skriver Nettavisen under Tybring-Gjeddes kronikk:

Abid Raja er kjent med kommentaren. Han ønsker ikke å kommentere saken svarer hans politiske rå(d)giver Tor Frøytvedt Dahl til Norsk debatt.