Politikk

Derfor støtter jeg Carl I Hagens kandidatur

Uansett om man er venstre- eller høyreorientert, er det et uomstvistelig faktum at Carl I Hagen Hagen var langt forut for sin tid på innvandringens potensielle konsekvenser. For å si det rett ut: Hagen hadde rett gjennom 80- og 90-tallet, alle de andre partiene tok feil. Dette er en av grunnene til at jeg takket ja til å sitte i en støttekomité for hans kandidatur i Oppland. 

Ingen partier på Stortinget – med ett unntak grunnet Carl I. Hagens klokskap – forstod sin samtid og potensielle fremtid da innvandringen fra den islamdominerte verden skjøt fart utover 70-, 80-, og 90-tallet. Den enslige velorienterte svalen i politikken het Carl I. Hagen. Eggene og tomatene haglet mot han på 80-tallet da han debatterte på scener som på Grünerløkka. Kasterne var typisk Blitzere, altså en blanding av kommunister og anarkister.

Alle de andre partiene på dagens Storting, ikke minst Ap, vet at Hagen var forut for sin tid og at de sviktet. Hagen var en varsler som ble ignorert. Men dette kommer de andre partiene aldri til å innrømme, de vil aldri klare å være voksne og redelige nok til å gi Hagen oppreisning. Da måtte de jo samtidig innrømme sitt eget gedigne mageplask.

De andre partiene forstod ikke hva konsekvensene av innvandring av grupper fra klan- og stammesamfunn tilhørende en annen religion, først og fremst islam, ville medføre i et homogent og harmonisk samfunn som Norge. Den form for innvandring Norge har hatt siste 40-50 årene, har påført Norge betydelige økonomiske og kulturelle skader. Det er et ubestridelig faktum. Hagen var med andre ord profetisk. Alt han advarte om har blitt realiteter.

Hagen er en av etterkrigstidens mest markante politikere i tillegg, og jeg mener således Stortinget er tjent med hans deltakelse der, også fordi ingen kan konstitusjonen bedre enn Hagen. Derfor stiller jeg opp for Hagen i denne valgkampen.

Hagens barndomsvenn, Peter Meidell, har tatt initiativ til en støttekomité for Hagens kandidatur i konas hjemfylke, Oppland. Komiteen skal samle inn penger til blant annet annonsekampanjer i avisene i fylket.

Begrunnelsen

Meidell skriver dette i en epost som sin begrunnelse for at han har tatt initiativet:

Carl I Hagen på Stortinget!

Vi står foran et stortingsvalg.

De rød-grønne ligger an til et klart flertall i henhold til meningsmålingene.

FrP vil da komme i opposisjon til sosialistene Støre og Lysbakken, pluss SP-Vedum og MDG, og med kommunistiske Rødt som haleheng.

Carl har 34 år som opposisjonspolitiker på Stortinget bak seg.

Han vil være en skikkelig vaktbikkje overfor en rød-grønn regjering.

Sylvi og Carl har svært god kjemi og vil sammen med Solvik Olsen og Søviknes kunne bringe partiet tilbake til gamle høyder.

Carl kjenner det politiske spillet og de konstitusjonelle reglene som få andre.

Med Carl tilbake i manesjen skal ikke en rød-grønn regjering få sove i ro.

Flere av oss mener han bør tilbake på tinget.

Vi har dannet en innsamlingskomite for valgkampen til Carl.

Hver krone teller for å hjelpe Carl til å kunne føre en effektiv valgkamp, som FrP’s 1.-kandidat i Oppland valgkrets.

Med et godt resultat ligger han an til å komme inn på Stortinget!

Alle beløp, små som store, mottas med takk!

Innsamlingskonto;  9492.05.92338  («Carl I Hagen på Tinget!»)

På vegne av innsamlingskomiteen

Peter Meidell

Fredningen av islam avblåses?

Med Hagen på Tinget er jeg ganske sikker på at fredningen der av islam vil være historie. Hagen har allerede signalisert til oss at han ønsker å kjempe mot barnehijab og ansiktstildekning. Og da vet vi jo hva som skjer: alle de andre partiene går antakelig automatisk imot når Hagen fremmer forslag om dette. Det er slik de har uansvarlig oppført seg i alle år.

Men med en plass på Stortinget får Hagen i det minste avkledd deres ansvarsløshet og mangel på omsorg for det frie, åpne demokratiet.

PS: Eventuelle midler som ikke blir brukt opp, blir i sin helhet overført til FrP sentralt, fremholder Meidell overfor HRS.