Lov og rett

Mustafasaken i Oslo tingrett

Oslo tingrett skal hele denne uken behandle stevningen Mustafa Hasan har tatt ut mot staten for å få innvilget oppholdstillatelse i Norge. For mediene er dette godt stoff - ikke siden Mulla Krekar er en utvisningssak blitt så mye omtalt som saken til Mustafa.

Oslo tingrett behandler denne uken søksmålet Mustafa Hasan har fremmet mot Staten ved Utlendingsnemnda (UNE). Det skal møte en rekke vitner, blant annet Mustafas mor og andre slektninger på videolink fra Nablus på vestbredden. Dessuten møter flere av Mustafas støttespillere, særlig fra Asker, som skal forklare hvor godt integrert Mustafa er og hvorfor han må få permanent oppholdstillatelse.

Mustafas forhistorie er gjennomgått av oss i flere tidligere artikler, f. eks. her og her.

Pressen lar seg ikke be to ganger…

Det er også drevet en massiv kampanje i pressen for kanskje å påvirke UNE og domstolene til å endre tidligere vedtak – eller kanskje for at de i pressen som engasjerer seg skal fremstå som «gode», mens de som prøver å komme med noen kritiske synspunkter skal fremstå som «onde».

Et godt eksempel er redaktør Stavrums artikkel av 14. juni i Nettavisen.

Uansett – jeg kan ikke huske at noen sak der det foreligger et vedtak om utvisning fra Norge har fått en slik pressedekning – med mulig unntak for Mulla Krekar. Uten sammenligning for øvrig.

Dumpet barna

Man kan selvsagt ha all mulig sympati med en ung mann på 18 år på vei inn i voksenlivet som har bodd 2/3-deler av sitt liv i Asker, og som så vidt vites har skikket seg bra, snakker perfekt norsk og nylig har gått ut fra Nesbru VGS. Det er ikke der problemet ligger.

Det som er problemet er at hans mor løy seg inn i Norge sammen med sine barn ved å si at hun var statsløs palestiner, mens hun i realiteten hadde jordansk pass. Da løgnen ble oppdaget fattet UNE vedtak om utvisning for henne og av barna, herunder Mustafa Hasan.

Deretter saksøkte hun staten ved UNE for å få opphevet vedtaket. Hun tapte både i tingretten og lagmannsretten. Da rettskraftig dom forelå forlot hun landet uten varsel, og lot Mustafa og en av hans brødre bli alene igjen – overlatt til det norske barnevernets omsorg. Og de bor her ennå, for man kaster ikke ut barn under 18 år fra Norge.

Skal mors løgn premieres med oppholdstillatelse for hennes sønn?

Skal det virkelig åpnes opp for at foreldre gjør som Mustafas mor – kjører en prosess til ende i norske domstoler og deretter forsvinner ut av landet – uten å ta med alle barna?

Det er dét UNE har sagt nei til, og tingretten skal nå vurdere lovligheten av dette vedtaket.

HRS skal følge saken denne uken og kommer tilbake senere med et grundigere referat fra rettsforhandlingene. Vi skal selvsagt også gå gjennom dommen når den måtte komme.

I mellomtiden er det bare å følge med i NRK, TV2, Nettavisen, Budstikka osv. Rettsforhandlingene i Oslo tingrett blir neppe forbigått i stillhet – og hvilken slagside mediene formidler saken med trenger vi neppe lure så mye på.

(Forsidebilde fra YouTube)