Innvandring

Sverige: Asyl innvilget til arabisk mann som føler seg som kvinne

En arabiske mann fra enten Irak eller Kuwait har kvittet seg med ID-dokumentene sine, og ingen vet hvem han er eller hvor han kommer fra. Men en svensk domstol stoler på ham, og har gitt ham/henne oppholdstillatelse og flyktningstatus fordi vedkommende hevder å ha en "kjønnsoverskridende identitet" og er kvinne.

I verden er det millioner som har rett på asyl under gjeldende flyktningkonvensjon – bare de klarer å ta seg til Vesten.

Mannen dette handler om søkte om asyl i Sverige i april 2018, men i september 2019 avviste Migrationsverket (det svenske UDI) søknaden, skriver Fria tider.

I juli 2020 ble det bestemt å utvise ham til Kuwait eller Irak, som svenske myndigheter mener han kommer fra.

Usikker ID

Mannen har vist til at han risikerer å bli forfulgt i hjemlandet på grunn av sin identitet som transperson.

Migrationsverket uttalte imidlertid blant annet at mannen ikke framla papir på sin identitet, samtidig som han hadde gitt motstridende opplysninger om for- og etternavn og om sin alder. Det er uklart om han er statsborger i Kuwait eller Irak.

«Informasjonen om hennes kjønnsidentitet som kvinne er ikke pålitelig. Hun har dermed ikke sannsynliggjort at hun i Kuwait eller Irak tilhører en spesielt utsatt gruppe på grunn av kjønnsidentitet,» skriver Migrationsverket.

… men sikker kjønnsidentitet

Men Migrationsretten ved forvaltningsdomstolen i Göteborg gir mannen «rett» og tildeler ham flyktningstatus og en treårig opphold- og arbeidstillatelse.

– Det er uvanlig at en asylsøker påberoper seg en kjønnsidentitet som transperson som en grunn til beskyttelse. I denne saken er retten enig i at asylsøkeren har rapportert om sine refleksjoner som hun identifiserer som en kvinne på en klar og detaljert måte, sier Lars I. Magnusson ved Migrationsretten i en pressemelding.

Retten bygger kun på mannens egne opplysninger når det gjelder beskyttelsesbehov, og både Kuwait og Irak har blitt vurdert i og med at mannens hjemland er ett av de to; rettens vurdering er at trusselbilder for en transperson er lik i begge land.

Asyl kun for de få

Ifølge FNs flyktningkonvensjon (1951) defineres en flyktning som «en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse».

For transpersoner og andre med ikke-heterofil kjønnsidentitet er det «sosial gruppe» som er den relevante kategorien.

Forfølgelse på religiøst grunnlag, er svært utbredt. Open Doors World Watch List 2021 anslår at 340 millioner kristne lever under trussel om forfølgelse; det betyr en av åtte kristne i verden lever ufritt og farlig.

De som teoretisk har rett på asyl under flyktningkonvensjonen i vestlige land, er dermed mange hundre millioner – bare de klarer å ta seg hit.

Det gjør mottakerland mye for å hindre, og i det ligger grunnlaget for en lukrativ, svart økonomi, med store menneskelige omkostninger: menneskehandel.

Det er bare å slå fast: Verden er ufullkommen.

Illustrasjon: HRS