Demografi

Sverige: ICA-butikker skal bli flerkulturelle i 2021 med halal

Når kundegrunnlaget endrer seg, må kolonialbutikker tilpasse seg for å overleve. Innvandrere skal ikke lenger trenge å gå til innvandrerbutikker, men handle i ICAs nye halal- og "mangfolds"-butikker.

Antall utenlandsfødte i Sverige er om lag to millioner, rundt 20 prosent av befolkningen. Mange av dem er muslimer, anslagsvis en million. I 2021 skal et hundretalls ICA-butikker bli flerkulturelle og halal-tilpasses, melder Fria Tider.

Det er ren markedslogikk. Når kundegrunnlaget endrer seg vesentlig og raskt, må butikker følge med i timen og tilpasse seg for å overleve. Innvandrere skal ikke lenger trenge å gå til innvandrerbutikker, men handle i ICAs butikker. Da må både vareutvalget tilpasses, og kjøttet som tilbys må være halal.

Europeiske land regulerer dyrehold og slakteri etter ikke-religiøse, vitenskapelige kriterier. Veterinærkunnskap – og ikke teologiske oppfatninger – har styrt matproduksjonen.

Det er ikke et tegn på framgang og utvikling at slakting tilpasser seg religiøse krav, men tvert om: Det er et tilbakeskritt.

Men tilbakeskrittet er det lite å gjøre med. Det følger av den faktiske innvandringen. Når en liberalt og tolerant stat som Sverige aksepterer masseinnvandring fra ikke-vestlige land skal selvsagt de nye borgerne ha de samme rettigheter som alle andre, og deres vaner og trosoppfatninger må respekteres og inkluderes, så langt svensk lov tillater. Autoritære stater som Kina trenger ikke ta hensyn og kan velge en tvungen assimileringspolitikk, men Sverige kan ikke det, uten å øve vold på sin egen, demokratiske historie.

Også Norge må forholde seg til denne typen utslag av demografisk endring. Allerede i 2001 etablerte Gilde et eget halalslakteri, Alfathi AS. Her er slakteren muslim, det sies en religiøs velsignelse, dyret skal være levende når strupen kuttes og hodet skal være vendt mot Mekka. Produktene har egen distribusjonslinje fram til detaljist, for ikke å være i kontakt med «uren» mat.

Det er jo dette som er så alvorlig med dagens masseinnvandring – det setter varige spor, det forandrer land og samfunn permanent, og ikke nødvendigvis til det bedre, for verken dyr eller de innfødte.

For Norges framtid er det aller viktigste derfor hvem som kommer og i hvilket antall.

Demografisk forandring har også mer kuriøse utslag – som at en ICA-butikk i et liten tettsted sør for Göteborg i høst måtte innføre aldersgrense på 18 år for å kjøpe egg fordi ungdomsgjenger kjøpte store mengder egg som de kastet på biler, busser og eiendommer. Selv om vi (typisk nok) i reportasjen ikke får vite hvilken etnisitet som står bak eggkastingen, tilsier generell kunnskap at det handler om innvandrergjenger.