Politikk (nyhetssøk)

Overraskende mange ulovlige migranter inn i EU i korona­året 2020

Selv om 124.000 ulovlige grensekrysninger er det laveste antallet siden 2013, er det svært høyt, og vil føre til fortsatt press på Europa, økonomisk, sosialt og kulturelt. Det var flest syrere som prøvde å ta seg inn i EU, etterfulgt av marokkanere, tunisiere og algeriere.

Antall ulovlige grensekrysninger langs EUs lange, sørlige yttergrense falt med 13 prosent i fjor til rundt 124 000, hovedsakelig på grunn av effekten av koronarestriksjoner som ble innført av forskjellige land, ifølge foreløpige tall samlet av Frontex.

Det er ikke nødvendigvis 124 000 personer, fordi samme person kan ha prøve å ta seg inn i EU flere ganger og på ulike steder.

Selv om dette var det laveste antallet ulovlige grensekrysninger siden 2013, er det svært høyt og dette migrasjonstrykket vil øke presset på Europa, økonomisk, sosialt og kulturelt.

Det er flest syrere som prøvde å ta seg inn i EU, etterfulgt av marokkanere, tunisiere og algeriere, opplyser Frontex.

Den østlige Middelhavsrute falt med over tre fjerdedeler til rundt 20 000 ulovlige grensekrysninger. Antall ulovlige grensekrysninger i det vestlige Middelhavsområdet falt med 29 prosent til rundt 17 000.

Kanariøyene opplevde derimot rekordmange ankomster av migranter i 2020. Totalt ble mer enn 22 600 ulovlige grensekrysninger oppdaget på den vestlige afrikanske migrantruten, åtte ganger så mange som året før. Dette er det høyeste tallet siden Frontex begynte å samle inn data for Kanariøyene i 2009.

Smuglere brukte ofte store fiskefartøy, som var i stand til å frakte et større antall mennesker som dro fra vestafrikanske land som Mauritania, Senegal og Gambia, melder Frontex.

Flere migranter tok også den sentrale Middelhavsruten. Til tross for den kraftige økningen i grensekryssinger fra Tunisia, kom det litt flere irregulære migranter fra Libya. Totalt tredoblet antallet ulovlige ankomster i det sentrale Middelhavet seg til over 35 600, noe som gjorde den til den mest trafikkerte ruten til Europa.

Antallet irregulære migranter på Vest-Balkan-ruten økte med over tre fjerdedeler, til rundt 27 000.

Dataene indikerer også at mannlige migranter utgjorde en mye større andel av det totale antallet irregulære migranter som ankom Europa i 2020 enn tidligere år. Kvinner utgjorde færre enn en av ti grensekryssinger. For et år siden utgjorde kvinner en av fire, opplyser Frontex.

Også andelen barn som ble oppdaget i fjor, falt. I 2020 var omtrent en av ti migranter yngre enn 18 år, mot 23 prosent i 2019.