Politikk (nyhetssøk)

Går til riksrettssak mot Støj­berg fordi hun sto opp for barnebrudene

Under migrasjonskrisen kom et iransk ektepar til Danmark, hun 14 år, han 28 år. I nesten fem måneder levde de sammen på asylssenter. I samme periode reagerte daværende utlendingeminister, Inger Støjberg, og satte i gang en kamp for barnebrudenes frihet. Nå stemmer et stort flertall i Folketinget for riksrett mot Støjberg.

Bakgrunnen er: Et iransk ektepar ankommer Danmark tidlig i september 2015. De plasseres sammen på et asylsenter. Jenta var under den seksuelle lavalder. Hun var kun 14 år. Like fullt mente sosialrådgiveren i kommunen at det var best for henne å bo sammen med fetter-ektemannen på 28 år.

Først i slutten av januar året etter bestemmer sentrale myndigheter, Udlændingestyrelsen (danske UDI), å adskille paret. Før dette hadde Udlændingestyrelsen offentlig sagt at de automatisk adskilte alle par som kom til Danmark under migrasjonskrisen der jenta var under den seksuelle lavalder på 15 år.

I denne saken ble paret adskilt like etter at statsråden på feltet, Inger Støjberg, hadde satt i gang en nasjonal debatt om barnebrudene som ankom med sine ektemenn.  Støjberg ville kartlegge omfanget av slike ekteskap på de fulle asylsentrene i landet.

Støjberg var altså bekymret på de unge jentenes vegne.

Jenta skilte seg da hun ble fri

Graveredaksjonen hos DR (Dansk Radio, tilsvarer NRK), Detektor, har gått inn i denne saken, men Udlændingestyrelsen nekter å svare på om jenta på 14 år ble adskilt fra ektemannen grunnet Støjbergs offentlige lys på barnebrudene. Udlændingestyrelsen viser til taushetsplikt og at DR må innhente fullmakt hos den daværende 14 år gamle jenta før de kan uttale seg. Samtidig kommer det frem at det gikk opp for jenta at hun var blitt fri:

Adskillelsen af asylparret fortsatte, da pigen fyldte 15 år, med henvisning til Støjbergs instruks om at adskille alle unge asylpar.

I starten protesterede pigen over at blive adskilt fra sin mand, men senere bad hun om skilsmisse.

Ifølge pigens repræsentant på børnecenteret havde pigen ”fået øjnene op for et teenageliv”. Og pigen forklarede, at ægteskabet faktisk havde været arrangeret af hendes far, og at hun «i starten ikke var villig».

Detektor har gransket forholdene rundt parets første tid i Danmark. Dette er gjort grunnet alt det politiske rabalderet som oppstod rundt Støjbergs handlemåte overfor ekteskap blant nyankomne asylsøkere i 2015 der jenta var under seksuell lavalder.

Rabalderet fortsetter for full styrke, og nå skal det åpnes riksrettssak mot Støjberg. Socialdemokratiet har bestemt seg for å gi sin støtte til rettssaken. Det betyr at 145 representanter i Folketinget nå er for riksrettssak, 30 er imot.

Grunnlovsstridig?

Riksrettssak for hva? Fordi en såkalt Instrukskommision (jurister) mener Støjberg ga en «ulovlig instruks» om konsekvent å adskille barnebruder (alle under 18 år) fra deres ektemenn, en instruks som skal være grunnlovsstridig, hevdes det. Totalt 23 par ble adskilt etter at Støjberg utsendte en pressemelding i februar 2016 med sine synspunkt på ekteskap mellom jentebarn og typisk voksne menn. I eksempelvis et annet ekteskap var jenta 16 år og ektemannen 32 år. I andre ekteskap var jenta 16 og ektemannen 18 år.

Et syrisk par klaget til Ombudsmannen da de ble adskilt og fikk medhold i at adskillelsen av dem stred mot dansk lov og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det tolkes som om Støjberg ga en absolutt instruks om at alle aktuelle par skulle adskilles. Et notat i Støjbergs daværende departement, datert dagen før pressemeldingen tidlig i 2016, sier derimot at det skal gjøres individuell behandling av alle de aktuelle sakene. Pressemeldingen sa ikke at det skulle være en individuell behandling – og det var pressemeldingen Udlændingestyrelsen fulgte.

Men var det en absolutt instruks Støjberg ga? Nei, mener andre, som kommentatorene fra tidligere dansk toppolitikk, Karsen Jespersen og Ralf Pittelkow i Den korte avis:

Støjberg udstedte ikke en ordre om, at ingen mindreårige indvandrerpiger måtte bo sammen med deres ældre mand. Hun holdt en facade, hvor hun talte om individuel vurdering af de enkelte tilfælde.

Men hun efterlod absolut ingen tvivl om, at denne individuelle vurdering skulle have som rettesnor, at vi i Danmark ikke vil tillade, at piger bortgiftes til ældre mænd.

Hvor hopper haren?

Endog partilederen til Støjberg i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, har gått imot henne og støtter riksrettssak. Det hele lukter av et politisk maktspill, ikke minst også fordi at Støjberg nå er tvunget av posten som nestleder i Venstre.

Støjberg mener selv at hun ikke har gjort noe ulovlig.

– Som jeg har sagt før, så dør man altså ikke af at komme for en rigsret. Men jeg ved præcis, at jeg har ikke givet nogen ulovlig ordre til nogen, siger hun.

Å stå opp for barnebrudenes rett til frihet fra overgrep, for deres frihet til å være barn og videre tenåringer som skal utforske livet med samme frihet som danske tenåringer, ender altså med riksrettssak.

Vi vil anta at Støjberg har et stort flertall i den danske befolkningen på sin side. Og vi har registrert at Nye Borgerliges (NB) partileder, Pernille Vermund, har et meget tett forhold til Støjberg. Kommer vi til å se et partibytte snart, at Støjberg slår seg sammen med NBs fire representanter i Folketinget?

Hva med statsminister Mette Frederiksen, som nå støtter riksrett for Støjberg, som beordret avliving av all mink i Danmark på grunn av koronasmitte? Ordren viste seg å mangle lovhjemmel og fratok mange mennesker livsgrunnlaget. Skal statsministeren også stilles for riksrett?