Økonomi

Sjokktall: Vil mangle 200 milliarder kroner grunnet lav sysselsetting

Hvis danskene arbeider like lite som ikke-vestlige i 2025, vil den danske statskassen gå i minus med 200 milliarder kroner. Den mest trygdede gruppen er somaliere.

Danskene har fått kostnadskrevende medborgere. 1. april i år levde i overkant av 150.000 ikke-vestlige innvandrere og etterkommere under pensjonsalderen på full offentlig forsørgelse.

I alderen 16 – 64 år er 76 prosent av danskene i arbeid, mot 56 prosent blant ikke-vestlige, skriver Den korte avis. Fra Norge vet vi at det er store variasjoner innenfor ikke-vestlige grupper, der folk fra Kina, Vietnam og eksempelvis Sri Lanka gjør det langt bedre enn de som har kommet fra OIC-land, altso den islamdominerte verden. Bildet er det samme over hele Vest-Europa, så langt vi har registerert  gjennom årene.

Ville blitt 633.000 færre sysselsatte

Nå er nye tall lagt på bordet i Danmark, og de er nedslående for velferdsstaten:

Og nå kom det i går den 8. december tall på hvor mye det vil bety for statskassen i 2025 hvis danskene arbeider like lite som ikke-vestlige innvandrere og etterkommere.

Det var Dansk Folkepartis finanspolitiske talsperson, René Christensen, som utfordret finansministeren, Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, med følgende spørsmål: «Vil statsråden redegjøre for hvordan de offentlige finanser ville se ut dersom danske 16 – 64-årige menn og kvinner hadde en sysselsettingsgrad tilsvarende herboende kvinner og menn i alderen 16 – 64 år fra ikke-vestlige land?»

Wammen repliserte at en slik utregning vil være hypotetisk, da den ikke vil fange opp eventuelle reformer. Men han ga like fullt et konkret svar som burde sjokkere Folketinget: I 2025 vil det ut fra dagens forhold være 633.000 færre fullstidssysselsatte. I kroner betyr dette, ifølge Wammen:

– Den beregnede nedjusteringen i antall sysselsatte i 2025 vil innebære en forverring av saldoen på over 200 milliarder kroner (i 2020-kroner), tilsvarende 8 prosent av BNP.

Samtidig innrømmer Wammen at temaet sysselsetting og ikke-vestlige er et komplekst problem, hvilket må kunne sies å være et under statement.

Somalierne på topp og bunn

Dersom man går til de mest kriminelle blant ikke-vestlige, blir de lave sysselsettingstallene, og den påfølgende offentlige forsørgelsen av dem, enda tydeligere belyst:

Somaliere: Med 8.698 personer på full offentlig forsørgelse, svarer det til 62,0 prosent av samtlige 14.021 somaliere i Danmark i den aktuelle alderen (16 – 64 år).

Tallene for libanesere er 12.255 på full offentlig forsørgelse, som tilsvarer 58,7 prosent av de 20.892 libaneserne i landet i nevnte alder.

Irakere: 13.949, tilsvarende 57,9 prosent av 24.092 irakere.

Syrere: 14.698 personer, tilsvarende 56 prosent av 26.243 syrere.

Tyrkere: 22.266 personer, tillsvarende 43,6 prosent av 51.112 tyrkere i aktuell alder i Danmark.

Liknende tall burde vært lagt frem i Norge, for også styrer vi mot samme økonomiske uværstider. Kanskje «noen» skulle stille finansminister Jan Tore Sanner det samme spørsmålet i Stortinget?

Alle aktuelle lenker finner man i artikkelen til Den korte avis.

Hovedillustrasjon: HRS