Innvandring

Kommunen betaler advokatregningen til Mustafa Hasan

Asker kommune dekker saksomkostningene til Mustafa Hasan på 250.000 kroner etter at hans familie tapte ankesaken om asyl mot den norske staten. Slik åpner kommunen døren for alle andre borgeres mulighet til å få dekket saksomkostninger når man taper en sak i retten mot staten.

Jeg vet ikke om det er manglende juridiske kunnskaper hos Budstikkas medarbeidere som er problemet, eller om det er Høyres ordfører Lene Conradi, som selv er jurist, som har glemt at man ikke kan «arve gjeld» i Norge. I hvertfall er hun sitert på det i Budstikkas artikkel den 16/12 (betalingsmur) i forbindelse med at kommunen har bevilget kr. 243.750 for å dekke det Mustafa Hasan skylder staten i forbindelse med rettslig prøving av UNE’s avslag på asyl for hans familie.

Tapt i alle instanser

Å ende opp med en gjeld forutsetter en aktiv handling. I dette tilfellet er det familien Hasan som har saksøkt staten ved UNE for å få opphevet avslag på asyl i Norge. Etter ikke å ha fått medhold i Oslo tingrett, ble saken anket inn for lagmannsretten, med samme resultat. Og reglene er slik at dersom man taper en sak i retten, så blir man normalt dømt til å dekke saksomkostningene til den som har vunnet saken. Det gjelder også i asylsaker, det er intet unntak her. Og partene i sakene blir solidarisk ansvarlige for kravet.

Det er dette som har skjedd her. Mustafa Hasan var en av partene i saken etter at hans verge, dvs. moren, stevnet staten uten å få medhold.

Det er til stadighet slike saker i domstolene, og det hører nok til sjeldenhetene at staten får dekket tilkjente saksomkostninger fra de som taper saken og må forlate landet. Men det hører absolutt til sjeldenhetene at en kommune erklærer å ville dekke idømte saksomkostninger dersom UNE ikke frafaller dem. Det vil selvsagt ikke skje – det er ikke mulig for staten å forskjellsbehandle asylsøkere som har fått avslag fordi en støttegruppe engasjerer seg i saken. Selv ikke når støttegruppen består av lokalpolitikere.

Skaper presedens

Det har de senere årene blitt populært i privat sektor å vedta verdigrunnlag man skal strekke seg mot. Asker kommune har nylig kopiert denne praksisen og vedtatt at kommunen skal være «nær, skapende, raus og modig». Denne type honnørord hører ikke hjemme i offentlig sektor. Og i hvertfall ikke «raus». Det er flott å være raus på egne vegne, men lokalpolitikere skal ikke være det på andres dvs. kommunens og skattebetalernes vegne.

Det kommunen har vedtatt i denne saken er med på å skape en uheldig presedens for senere saker som måtte dukke opp. Det burde vært unngått.

Innlegg publisert i Budstikka 17. desember.

Hovedillustrasjon: Skjermdump fra YouTube.