Islam

Vil bygge moské i et boligsameie i Tromsø

En moské med over 1.000 medlemmer søker om å omgjøre to etasjer til moské i et boligsameie midt i Tromsø. Nesten ingen beboere protesterer.

Islamsk senter for Nord-Norge (ISNN) har spyttet inn over 9 millioner kroner for to etasjer i en næringsseksjon, tilknyttet boligsameiet K1 i Seminarbakken. Kun 1 million er lånefinansiert, resten er lagt på bordet. ISNN har søkt om bruksendring fra forretnings- og kontorlokal til forsamlingshus/moské.

En av seksjonseierne ble like etter overtakelse av leilighet i boligkomplekste oppmerksom på planen.

Seksjonseier mener en bruksendring fra forretning og kontor til forsamlingshus og moské er et totalt inngrep for dem som bor i sameiet. Det presiseres at det er uavhengig av hvilket type forslamlingshus det er snakk om.

Det påpekes at inngangen til moskeen vil komme rett foran inngang til leilighetene. ISNN planlegger søndagsskole for barn, noe som seksjonseieren frykter ved medføre mye aktivitet og støy hver dag.

Leilighetene vil gå på verditap

Seksjonseieren uttrykker bekymring for at det kan bli støy ved bruk av mikrofon til å sitere koranvers, og høylytt snakk både inne og på gateplan. Det pekes også på manglende parkeringsmuligheter, og at en moské i sameiet vil føre til verditap på leilighetene.

Seks seksjonseiere har på selvstendig grunnlag levert protest eller innsigelse til Tromsø kommune.

Flere av disse mener dessuten at moskeen kan utgjøre en sikkerhetstrussel, da moskeen kan bli et terrormål for høyreekstremister.

Styrleder i sameiet, Brynjar Østgård, en kjent Tromsø-advokat, har erklært seg inhabil i styrets arbeid med saken, da han offentlig har ytret seg kritisk til islam. Det gjorde han i 2012 ved å henvise til en kronikk jeg publiserte i Aftenposten, Islamismen befester seg.

Styret har fremdeles ikke behandlet saken. Det er da kanskje det mest interessante kommer frem i artikkelen i Nordlys (betalingsur, 24. november): På et møte for beboerne i sameiet dukket dukket noen og tyve opp, av over 70.

Styremedlem Frode Skuggeland uttaler:

Ifølge Skuggeland var det ingen konsensus i spørsmålet, da det ble drøftet med beboerne.

– Det er delte meninger, derom er det ingen tvil. Men det som er interessant, er at den store majoriteten har ikke sagt noe som helst. Noen og tjue beboere møtte opp, av over 70. Det er noen som peker på de samme forholdene som omtalt i brevet, men det er også andre som peker på at dette er en forening som har eksistert i mange år, og som før har holdt til i andre sentrumslokaler uten at det har skapt problemer.

Samarbeider med ekstremister støttet av Saudi-Arabia

Hva ville tromsøværingene ha sagt om det var Jehovas Vitner eller Smiths venner som skulle bygge seg bønnehus og søndagsskole vegg i vegg med leiligheten sin?

ISNNs prosjektleder bekrefter at lokalene i sameiet først og fremst skal benyttes til undervisning og bønn.

Det avvises at aktivitetene vil skape støy eller «trafikk til alle døgnets tider».

«Det er vanskelig å se hvordan en slik type aktivitet på noen måte skulle virke forstyrrende eller sjenerende på naboer og andre rundt, ut over det som for øvrig må påregnes av boliger som er plassert i sentrum av Tromsø by», skriver ISNN-advokaten.

Søknad om bruksendring av kontorlokalene til moské, er oversendt kommunen.

ISNN samarbeider med den sauditilknyttede moskeen Alnor i samme by. ISNN var den første moskeen som ble etablert i Nord-Norge, i 1992, i henhold til deres nettside.

Hovedillustrasjon: HRS

Takk til leser for tips og vedlagt artikkel bak betalingsmur.