Islam

Oppsiktsvekkende: Vil at Sverige skal følge Frankrikes kamp mot politisk islam

Sveriges borgerlige parti vil kopiere Frankrike og Østerike sine knallharde tiltak mot islamismen. Fra norske partier er det taust.

Det bør vekke oppsikt at det borgerlige partiet, som både Erna og Siv mener er deres søsterparti, nå vil gå til felts mot politisk islam.

Kristersson skriver dette i et debattinnlegg i dag i Dagens Nyheter (betalingsmur).

«Frankrike og Østerrike har allerede lagt frem kraftfulle tiltak for å bekjempe islamismen. Reformenes eksakte utforming beror på forutsetningen i de respektive landene, men målet er tydelig og det samme: stoppe voldsforherligende og politisk islam fra å operere i våre åpne demokrati. Sverige må nå gjøre det samme. Også vi må stå opp og stille oss ved siden av Frankrike og Østerrike.»

Kristersson sier også at «islamismen er en alvorlig trussel mot vårt sett å leve på i Sverige og øvrige Europa». Derfor, fortsetter han, hører ikke politisk islamisme hjemme i Sverige.

En rekke konkrete tiltak

Konkret foreslår Kristersson disse tiltakene:

  1. Frata folk som dømmes for terror og andre alvorlige straffebrudd mot staten og demokratiet statsborgerskapet (når de har doble statsborgerskap).
  2. Det samme gjelder dem som utgjør en sikkerhetsrisiko.
  3. Nekte ekstremister innreise til Sverige. Skal også gjelde for høyreekstremister.
  4. Forbudsliste i EU over hatpredikanter som ikke skal få innreise til kontinentet.
  5. Terrorpropaganda og terrorbilder skal forbys på Internett.
  6. Motvirke radikalisering i skolen ved å kartlegge barn med «ikke-demokratiske synspunkt».
  7. Stoppe økonomisk støtte til ekstremister. Vil kreve tydeligere og strengere regler for økonomisk støtte til ulike organisasjoner.
  8. Stoppe utenlandsk finansiering av ekstreme religiøse samfunn.

Blir det regjeringsskifte i 2022, med Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna i flertallsregjering, SD eventuelt som støtteparti, blir det antakelig svært utrivelig for alle dem som bekjenner seg til Brorskapet og salafisme. Og det vil bli tatt strupetak på alle millionene som renner inn til Sverige fra despoti som Saudi-Arabia, Qatar, Iran og Kuwait.

Da undrer vi oss: Erna, kjenner du din besøkelsestid?