Islam

Moskémiljø en sikkerhetstrussel, mener PST som vil utvise imam

PST vil utvise imam fra Teheran. Det er på tide.

Allerede tidlig 2000-tallet gikk debatten høyt i Danmark: En iransk stormoské ville etablere seg, og de kritiske røstene, ikke minst blant frihetsorienterte iranere, protesterte høylytt: De mente det var Ayatollah-regimet som stod bak, og dermed ville Irans ideologi befeste seg i København.

De kritiske røstene ble ikke hørt, og i 2009 ga politisk ledelse i København klarsignal til at moskeen kunne bygges. Gigamoskeen ble åpnet i 2015.

Vil utvise sjiaimam fra Iran

Samme forhold finner vi i Oslo. PST vil nå utvise imamen i moskeen Imam Ali-moskeen på Tveita. Den er opprettet av det iranske regimet i 2004, via den internasjonale Khomeini-organisasjonen, Ahl al-Bayt, som ble stiftet i 1990. Ahl al-Bayt har moskeer i Iran, Europa og USA. I Oslo er det regimet som sender imamer til moskeen, og som lønner dem, forteller Dagbladet i dag.

Ahl al-Bayt har altså kontroll over det ideologiske innholdet som spres i sjiamoskeen på Tveita. Akkurat det samme som skjer i de ni sunnimoskeene til president Erdogan i Norge.

Men foreløpig er det kun kjent at PST vil utvise imamen i Ali Imam-moskeen. Dette begrunnes med grunnleggende nasjonale interesser. Begrepet er nytt og erstatter blant annet rikets sikkerhet eller tvingende samfunnsmessige hensyn. I henhold til  Justis- og beredskapsdepartementet, omfatter grunnleggende nasjonale interesser «temaer som spionasje, sabotasje, undergravende virksomhet osv., som regel til fordel for en annen stat. Herunder innbefattes handlinger, politisk virksomhet mv., som kan berøre forholdet til fremmede stater».

Om PST ønsker imamen utvist fordi han spionerer på andre iranere i Norge, vil ikke PST si noe om offentlig. Men det skal være en forbindelse mellom denne imamen og en norskiraner i Danmark, som «ble funnet skyldig i spionasje for iransk etterretning, og for medvirkning til planlegging av drap på dansk jord. Han sitter nå i dansk fengsel. Drapsplanene ble ikke gjennomført».

Enda en Khomeini-moské i Oslo

Det er dessuten en mangeårig offentlig hemmelighet at frihetsorienterte, regimekritikere med iransk opphav i Norge, har opplevd at de spioneres på av folk knyttet til den iranske ambassaden og sjiamoskeer.

Imam Ali-moskeen har om lag 600 medlemmer, og mottar rundt 600.000 statlige kroner i året.

En annen sjiamoské i Oslo heter Tauheed Islamic Centre (TIC) på Hauketo. Dette er den første og hittil eneste islamarkitektoniske sjiamoskeen i Norge. Også dette skal være en ren Khomeini-moské under Ahl al-Bayt. Som vi skrev allerede i 2014 skal Bergesenstiftelsen sitte på informasjon om «svært kritikkverdige forhold» i denne moskeen.

Moskeen på Hauketo.

I den nye trosloven skal moskeer som mottar penger fra regimer som ikke praktiserer trosfrihet, kunne miste offentlig økonomisk støtte. Det er bare å begynne med Khomeini-moskeene og Erdogan-moskeene.