Innvandring

– Fly avviste og kriminelle asylsøkere til øya Grønland

Dette vil spare vanlige folk for bekymringer ved at de går løs i boligfelt i Danmark, sier Dansk Folkeparties nestor, Pia Kjærsgaard. Hun vil fremme forslaget i Folketinget.

Avviste og kriminelle asylsøkere sendes til et utreisesenter i Midt-Jylland, Udrejsecenter Kærshovedgård. Det er en «riktig god løsning» å heller sende dem til Grønland, mener Kjærsgaard, som er et innspill i debatten om hvor et nytt utreisesenter skal lokaliseres:

«Uanset hvor i Danmark et udrejsecenter for de afviste asylansøgere placeres, er der beboere i nærheden, som synes, at det slet, slet ikke er en god idé, og det er der ikke noget at sige til. Derfor er Grønland en rigtig god løsning», siger Pia Kjærsgaard.

Beskytte lokale borgere

På Grønland vil de skape mindre utrygghet, og kanskje flere av dem vil foretrekke å reise frivillig hjem igjen, sier Kjærsgaard:

«Der er de store vidder på Grønland, så det vil være umuligt for dem at drive rundt og lave ballade og give utryghed. Det kunne jo være, at det kunne motivere nogle flere til at rejse hjem.»

Kjærsgaard peker på Grønlands vestkyst, og en nedlagt flåtestasjon der som ligger isolert til i Arsukfjorden.

Regjeringen avviste å legge utreisesenter til den isolerte øyen Lindholm. Dette har skapt stor debatt om hvor et nytt utreisesenter skal ligge.

«Nu har vi ventet, jeg ved ikke hvor lang tid, og vi er nødt til at få svar på, hvad der skal ske i forhold til Kærshovedgård og Lindholm», siger Pia Kjærsgaard.

Naboer til Kærshovedgård ved Bording har i flere år vært plaget av vold, tyverier og trusler fra de kriminelle, utvisningsdømte utlendingene.

Får støtte fra Socialdemokratene

I henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 5, er det ikke lov å frihetsberøve utviste utlendinger. Dette gjelder også hvis de plasseres et sted der de reelt sett er isolert og har en sterkt begrenset bevegelsesfrihet. Kjærsgaard mener at konvensjonene ikke skal være en bremsekloss for hennes forslag.

«Grønland er en del av det danske riket, så jeg kan ikke forestille meg at det er et problem. Grønland er jo ikke en isørken.»

Partiet Venstre sier de ikke vil støtte forslaget til Kjærsgaard. De mener forslaget virker kostnadskrevende og upraktisk, da personale også må fraktes til og fra Grønland. Og hvem vil arbeide på et isolert sted på Grønland? spørres det. Venstre peker heller på Balkan som løsningen. Talsmannen for utlendingspolitikken for Socialdemokratene, Rasmus Stoklund, stiller seg derimot positiv til Grønlands-løsningen.

«Idéen lyder jo besnærende. Jeg kan godt se, at vi har problem med folk, der kommer her til, får grundig asylsagsbehandling og afslag, og så alligevel ikke vil rejse. Og nogen af dem endda skaber andre problemer og havner på et af udrejsecentrene.»

Forslag til nytt utreisesenter forventes å komme fra regjeringen før sommeren 2021.

EU jobber nå for å styrke yttergrensene til kontinentet, og nettopp derfor vil EU helst ikke at afrikanske asylsøkere skal sendes videre fra Kanariøyene til det spanske fastlandet. Derfor burde vel Grønland egentlig anses som et godt alternativ for EU. Grønland er ikke med i EU (gikk ut i 1985).

Skulle Danmark gå for Kjærgaards løsning, kan jo vår regjering søke om å få bruke en god en bit av den nedlagte flåtestasjonen.

Hovedillustrasjon: HRS

BT