Islam

Domstol overkjører politikerne: Opphever vedtak om hijabforbud i skolen

For et år siden vedtok Skurup kommune å forby hijab på både lærere og barna i barnehagen og grunnskolen. En forfattningsdomstol overkjører nå den politiske viljen.

Det oppsiktsvekkende vedtaket ble fattet i desember i fjor av partiene Moderaterna, Sverigedemokraterna og det lokale partiet Skurupspartiet. Vedtaket skapte lokale bruduljer, ikke minst blant lærere. Ikke-muslimske kvinnelige lærere tok på seg hijab i protest og angivelig solidaritet. Som en lærer formulerte det:

– Elevene blir glade når de ser at vi også har slør. De føler at vi støtter dem.

En annen svensk kvinnelig lærer i hijabprotest, formulerer seg slik:

– Jeg har sagt at det er i solidaritet med dem som har slør på seg. Det argumentet kjøper barna.

Hvor mange barn i barnehage- og grunnskolealder som virkelig brenner etter å bruke hijab, er det ingen som vet. Men vi har i mange år hatt en sterk fornemmelse – som er kvalifisert – at ikke bare barna tvinges inn i dette fremmedgjørende plagget, men at også mang en forelder føler seg preset av omgivelsene til å ikle døtrene hijab.

– Strider mot religionsfriheten

På toppen av det hele gikk rektor Prästamosseskolan i Skurup kommune, Matthias Liedholm, ut og sa at han hadde moralen og grunnloven på sin side ved ikke å innføre forbudet. Argumentet var at forbudet strider mot religionsfriheten og er diskriminerende.

Det politisk fattede vedtaket ble trukket inn for Forfatningsdomstolen, en domstol som skal avgjøre om politiske beslutninger kan stride mot grunnloven. I går falt dommen. Liedholm fikk rett: Forbudet strider mot religionsfriheten, mener domstolen. Derfor skal vedtaket gjøres ugyldig.

SD gikk med en gang ut på banen: Dommen skal overklages, sier partiet lokalt.

– Bruken av slør i forskjellige former er et langt skritt fra svenske verdier og likeverd. Det er også et uttrykk for patriarkalsk undertrykkelse, som må motarbeides uansett hvor den forekommer, uttaler SD.

SD sier videre at partiet ikke vil gi seg jnnen domsapparatet før et forbud er på plass. Også kommunestyrets leder fra Moderaterna (M), er på hugget: M ser dette som «et prinsipielt viktig spørsmål, å stå opp for den ikke-konfesjonelle skolen, at ingen barn skal utsettes for religiøs påvirkning i skolen, men gså å stå op for unge jenter som ikek alltid har kraft og mot til å velge selv, og den æresproblematikken som ligger bak».

– Ta tilbake Sverige

M mener også at domsslutningen er feil. Dette begrunner partiet med at det finnes støtte for den ikke-konfesjonelle skolen i skolelovverket, og M peker – helt korrekt – på at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen flere ganger har støttet slørforbud ved utdannelsesinstitusjoner.

Sistnevnte har også Skuruppartiet merket seg:

– Jag har en helt annan uppfattning än vad rätten har i denna fråga. Jag har studerat litegrann vad EU-domstolarna och EU-kommissionen har sagt när det gäller Frankrike och ett par andra länder, så jag är övertygad om att vi kommer få rätt i slutändan, sier lederen av partiet, Kent Olsson.

Forvaltningsdomstolen valgte samtidig å oppheve slørforbudet i Staffanstorp kommune. Der vedtok man forbud mot slør på barn opp til 6. klasse. Også Staffanstorp kommune vil anke domsstolens avgjærelse. Ms representant der sier:

Det er på tide at vi tar tilbake våre prinsipp – barn skal  ikke dekkes til i religionens navn! Barn skal nettopp få være bare barn, og det gjelder også jenter.

Våkne opp! Ta tilbake Sverige!

To kriminelle muslimer bak anken

Fria Tider avslører at av de femten bak anken tl domstolen, er to av dem muslimer, en av dem er fømt for grov kriminalitet, en annen er dømt for bruk av falsk identitet under oppholdet i Sverige.

Kampen for og mot hijabforbudet er nok ikke over på en god stund.

Nyheter I Dag