Islam

NRK fortsetter islamiseringen av Norge

NRK viser frem en pakistansk familie i Norge. Det vi får se er svært avslørende. Mor uten hodekledning, døtrene i stramme hijaber.

NRK har plukket ut seks familier som skal konkurre om å bli Norges beste familiekokker. Da måtte hijab med.

Til den observante og opplyste leser: Legg merke til at mor i den muslimske, pakistanske, familien, er kledd i pakistanske klær: Dupatta (slør) på hodet eller liggende over skuldrene, mens døtrene, født i Norge er ikledd det totalitære plagget hijab – som er verdensomspennede. Plagget har ingen nasjon. Det vil si plagget tilhører den verdensomspennende ummahen, det muslimske fellesskapet.

En frigjort mor, i motsetning til

Noe av det mest interessante er at mor stiller helt uten slør, med døtrene i stramme hijab ved sin side.

– Vi skal lage mat fra vår kultur. Vi kommer fra Norge, men vi har røtter fra Pakistan, sier en av døtrene.

For meg forteller dette at døtrene ikke har klart å tilegne seg en trygg nasjonal identitet her. Mens moren antakelig har en trygg pakistansk-kulturell identitet. Døtrene kjenner seg antakelig verken hjemme i Pakistan eller Norge.

For meg, som har bodd i over to år i Pakistan, og den gang på 90-tallet aldri observrte hijab i det offentlige rommet, er dette ganske sjokkerende. Det er også sjokkerende å se at NRK bevisst velger hijab-pakistanere.

Men NRK har bestemt seg: Vi skal islamiseres. I det stille, og for åpent kamera, bokstavelig talt.

Hvilke verdier har disse pakistanske unge kvinnene i hijab, NRK? Vil de tillate religionskritikk? Det vil jo ikke 70 prosent av 2. generasjons pakistanere i Norge. For eksempel.

Hva tenker NRK om disse unge kvinnenes mor? Hun er for meg det gode Pakistan – en kvinne som fremstår som kulturell, ikke islamsk.

Men slike refleksjoner roterer ikke i NRKs hode? Et plagg er et plagg? Punktum?