Innvandring

Sjokktall om fanger: Mer enn to av tre er ikke danske

Fengslene i København er overfylt av innvandrere, deres etterkommere og utlendinger, viser nye tall.

Under en tredjedel av innsatte i Københavns fengsler er danske, presist 32,2 prosent av de 637 fangene.

Oversikten kommer fra Justisdempartementet og er sendt til Folketinget.

Folketinget har i flere runder laget såkalte gjengpakker, for å bedre politiets verktør i bekjempelsen av gjengkriminalitet. Man anser at disse pakkene delvis ligger til grunn for sammensetningen av fanger i dagesn danske fengsler. Nå vurderes det nok en ny pakke med tiltak for å styrke politiets innnsats.

Kilde: Justisdepartementet i Danmark.

Også i Danmark som sådan er innvandrere og utlendinger sterkt overrepresentert. De utgjør rundt 13 prosent av befolkningen, mens i fengslene utgjør de over halvparten av de innsatte (51-52 prosent).

«Skremmende utvikling»

Justisminister Nick Hækkerup (S) er klar til å vurdere om politiet mangler verktøy:

«Det er en skræmmende udvikling, at over halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler og arresthuse i dag er indvandrere, efterkommere eller udlændinge – og den udvikling er særligt markant i Københavns fængsler,» siger Hækkerup og tilføjer:

«Vi skal fortsætte med at slå hårdt ned på banderne, og hvis politiet mangler værktøjer i den forbindelse, så er regeringen klar til at se på det.»

BT