Terrorisme og ekstremisme

Norske og svenske IS-kvinner skal stilles for domstol i Kurdistan

Rettsprosessene forventes å komme i gang tidlig i 2021 i Syria. Norge har fire IS-kvinner i to leire i Syria.

En svensk delegasjon fra UD skal hente IS-kvinners barn til Sverige. Samtidig har delegasjonen forhandlet med de kurdiske selvstyringsmyndighetene om straffeforfølelse av barnas mødre.

Disse kurdiske myndighetene har en representant i Sverige. Han sier at rettsprosessene allerede er i gang.

– I løpet av sommeren har vi sett nærmere på hvert enkelt tilfelle. I januar eller februar 2021 er det realistisk at rettssakene mot kvinnene starter, sier Shiyar Ali til SVT Nyheter.

Vil de gi fra seg barna?

Syriakurdernes utenrikspolitiske talsmannn, Abdel Karim Omar, sier til SVT at de og Sverige er enig i at de som har begått lovbrudd skal stilles for retten i Syria.

– De foreldrelsøe barna og de humanitære tilfellene er vi klar til å sende til Sverige, sier han.

Den svenske delegasjonen skal treffe flere IS-familier med svenske opphav for å spørre hver enkelte av mødrene om de er beredt til å la barna sendes til Sverige. Hvis de nekter å gi fra seg barna, har kurdiske myndigheter tidligere sagt at de ikke vil separere mødre og barn med tvang.

Expressen har også tidligere fortalt at IS-kvinner har bekreftet opptil flere besøk i leirene i Syria av utsendte fra svenske UD.

Fire norske kvinner med barn i to leire

Den norske IS-kvinnen som klarte å presse seg tilbake grunnet en påstått dødssyk gutt, som viste seg ikke å være det, er fremdeles i varetekt, etter vår informasjon på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Fire andre IS-kvinner fra Norge, med til sammen fire barn, skal fortsatt være internert i leire i Nord-Syria. En av dem er den kjente Aisha Kausar Shezadi, tidligere gift med Arfan Bhatti i et shariaekteskap inngått i en moské i Oslo, deretter gift i Syria med den nå drepte IS-terroristen Bastian Vasques. En annen i leiren er en norsk konvertitt fra Verdal, mens de to neste er de mye omtalte Bærumsøstrene med somalisk opphav.

Tre av disse kvinnene, Shezadi og Bærumsøstrene, ble kjent med hverandre gjennom den salafistiske gruppen Islam Net. De hadde i tillegg bånd til jihadgruppen Profetens Ummah.

Shezadi ble landskjent da hun på statlige midler reiste rundt i norske skoler og holdt foredrag om islam og prøvde å ufarliggjøre ansiktsslør. Hun var selv iført nikab i klasserommene. Shezadi hyllet blant andre Taliban foran elevene.

Shezadi, som er pakistansk av opphav, vil ikke tilbake til Norge. Hun vil flytte til Pakistan. De to Bærumsøstrene har heller ikke bedt om hjelp til å komme tilbake til Norge, etter det vi erfarer.

Dette må bety at de kurdiske rettsprosessene også vil omfatte kvinnene med norsk tilknytning.

Expressen