Islam

Islam tar over: Kommune kaller inn til kjønnsdelte folkemøter

Kjønnsdelt folkemøte er resultatet når muslimene blir mange nok. Dette ser vi nå i svensk kommune.

Kjønnsoppdelingen skal skje på følgende måte: Den ene dagen skal mennene møte opp, den andre dagen er det kvinnenes tur.

Jeg må bare skyte raskt inn her: Jeg har bodd i Pakistan i to år, og deltatt på åpne politiske møter der. Aldri har de vært kjønnsdelte.

Skal hjelpe kvinnene, heter det

Dette skjer imidlertid i Nyköping kommune, nærmere bestemt i Brandkärr-skolens kantine. Kommunen kaller inn til folkemøtene for å diskutere en fremtidig møteplass der.

I kommunens arbeid med møtene, har de fått ekstern hjelp av et firma «som har organisert liknende møter andre steder», heter det. I følge firmaet «kan det synes merkelig å dele opp menn og kvinner, men om man har kunnskap om ulike kulturer og hvordan det er i sosioøkonomisk utsatte områder, så vet vi at kvinner har vanskeligere for å komme til orde», sies det.

Både beboere og den politiske opposisjonen i kommunen er kritisk til de kjønnsdelte møtene. Men Centern, som er den politiske hovedarkitekten bak kjønnsdelingen, står fast på at ideen er god.

– Vi har et likestillingsproblem i dette området og vi vil høre så mange stemmer som mulig, også jenter og kvinner.

Religion nevnes ikke med ett ord.

Demografien avgjør

Tidligere statsråd for både Socialdemokratiet og Venstre i Danmark, Karen Jespersen, som er kjent for sin blodrøde fortid som feminist, skriver dette hos Den korte avis:

Dette er nok et skremmende eksempel på at den sterkt voksende muslimske befolkning i Sverige fører til en islamisering av det svenske samfunnet.

Man overtar den islamske sharia og diverse muslimske regler og skikker og kaster svenske prinsipp over ripa. Herunder at menn og kvinner er likestilte og fritt skal omgås hverandre.

… Og det er et svik overfor den svenske befolkningen som aldri har bedt om å bli styrt av islam.

Og hva blir konsekvensene på sikt? – Islamiseringen kan i siste ende bety at også ikke-muslimske kvinner – og menn – skal underkaste seg islams regler, sier Jespersen.

Ja, det er demografien som avgjør fremtiden, og den kulturelle revolusjonen dette vil medføre er allerede i gang – også her på berget.