Islam

Syria-kriger slippes snart ut av norsk fengsel. Fryktes av myndighetene

Den kjente jihadisten, Mohyeldeen Mohammad, har blitt flyttet fra fengsel til fengsel grunnet bråk, vold og trusler. Om ca. et halvt år slippes han løs på det norske samfunnet.

Mohyeldeen Mohammad ble «kjendis» i Norge da han på Universitetsplassen truet Norge med et 9/11 på norsk jord. Trusselen hadde sin bakgrunn i en karikatur gjengitt i Dagbladet.

Etter dette truet han stortingsrepresentant Abid Raja, som han kalte «skittent svin». Dette ble han dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for.

Vold og bråk

Hvordan har rehabiliteringen – som fengsel skal være – foregått? Ikke helt bra, mildt sagt, kan NRK melde. Mohammad har blitt flyttet fra fengsel til fengsel.

  • Fra Halden til Hamar: «Det er ved avgjørelsen lagt vekt på hendelse som fant sted den 30.11.19. Vold mot innsatt på K-bygg. På bakgrunn av dette finner Halden fengsel det nødvendig med en overføring til annet fengsel for å opprettholde ro, orden og sikkerhet.»
  • Fra Hamar til Drammen: «(…) i mai 2020 ved flere tilfeller utvist uakseptabel atferd, herunder at han 10.05.20 ropte ut av vinduet «dere som puler barna deres kan drepes/brennes» eller lignende, at han 21.05.20 rettet drapstrusler mot betjenter ved at han uttalte «jeg skal drepe dere alle sammen» (sak henlagt journ.anm.) samt at han viste aggressiv atferd ved å kaste melkeglass i gulvet og matvarer i veggen med stor kraft og ropte og banket på dør og vindu.»
  • Fra Drammen til RingerikeFrivillig overføring (Etter det NRK forstår ville det bli fattet vedtak om tvangsflytting, hvis Mohammad motsatte seg overføring)

Ringerike er et høysikkerhetsfengsel, som endog har flyforbud over området det ligger i.

Mohammad har flere ganger under soningen søkt permisjon, men ikke fått det. Han anses som så farlig at Kriminalomsorgen mener det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Mohammad har heller ikke fått innvilget søknader om overføring til fengsel med lavere sikkerhet. 

Skylder på Norge

Nå klager han via advokaten sin på at dette har gjort det vanskelig for ham å rehabiliteres. Altså vanskeligere å bli en ikke-voldelig jihadist.

Mohammad har vært i krig i Syria. Han har altså til fulle vist hvem han er. Like fullt er det norsk rettsvesen han angriper:

– Det er bekymringsfullt at kriminalomsorgen diskriminerer innsatte i norske fengsler ved at man glemmer rehabilitering og ikke tenker på tilbakeføring til samfunnet. Likhetsprinsippet bør gjelde alle, skriver Mohammad til NRK.

Vel, vi tror ikke så veldig mange i Norge ønsker et menneske som dette tilbake blant oss.

Advokaten hans går langt i å beskylde soningsforholdene som årsak til at han fremdeles er en ekstremist.

– Soning skal være rehabilitering. Jeg er sterk tvilende til hva slags rehabilitering han har hatt, og det på en så kort dom som han tross alt sitter på. Han skal ut om 6–7 måneder og det er horribelt at man ikke legger til rette for en tilbakeføring til samfunnet på en mer fornuftig måte.

– Hva tenker du om situasjonen akkurat nå?

– Det er et stort paradoks at det systemet som er satt til å verne samfunnet, bidrar til å øke risikoen for samfunnet ved å skape så mye irritasjon og frustrasjon. Det fremstår så urettferdig og upresist at den enkelte innsatte skaffer seg et større nag til samfunnet, enn det han hadde da han kom inn. Sånn bør vi ikke ha det, sier Bratlien.

Han slippes løs på oss

Mohammad slippes fri våren 2021. For litt over en måned siden mente fengselsledelsen at permisjon ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. De frykter nye straffbare handlinger. 

Det vi borgere ikke får informasjon om, er hvor mange slike personer som utgjør klientellet i Norges og Vest-Europas fengsler. Men vi erfarer gjennom årene at de er mange. Og Mohammad skal altså slippes løs. Hvor mange av oss synes det er greit? Og hvor mange av hans kaliber tåler det norske demokratiet?

NRK