Innvandring

EU bør etablere «obligatorisk solidaritet» med muslimske land

Den pakten bør være at Europa tar imot forfulgte kristne - og de muslimske landene tar imot forfulgte muslimer.

«Obligatorisk solidaritet», hoiet EU-kommisjonen for noen uker siden da de la frem sin nye EU-pakt for behandling av migranter og asylsøkere – men planen løser ikke det grunnleggende problemet: at ikke alle medlemslandene ønsker å ta imot (flere) migranter og flyktninger på ordre fra overnasjonale organer.

Det blir mer enn noe virkelighetsfjernt over superbyråkratene i Brussel når de skal bestemme innvandringspolitikken for medlemstatene.

Still krav til muslimske land

Migrantene som EU vil fordele mellom medlemslandene er i stor grad fra muslimske land i Nord-Afrika og Midtøsten. Hvorfor det er muslimer som skal fordeles solidarisk mellom medlemslandenes i Europa, når det er jøder og kristne som lider mest under islam, overgår min fatteevne.

Hvorfor stilles det ingen krav til land der islam er utbredt? Vi har da vitterlig også erfart at svært mange muslimer som får innpass i Europa ikke har noen planer om etterleve våre verdier. Tvert imot.

Jøder er det ikke mange igjen av i islamstyrte stater. De måtte flykte, først og fremst til Israel fordi de ble systematisk forfulgt, diskriminert og drept.

For 70 år siden var det ca. en million jøder i hele den arabiske verden – nå er det færre enn ti tusen igjen. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke plass, for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet.

Kristenforfølgelse

Nå er det kristnes tur til å måtte unngjelde. Trenden er at radikal islam er på full fart til å spre seg i Midtøsten og Afrika. Islamisme har ført til at kristne blir sett på som fremmede, noe som er hovedårsak til forverringen for kristne.

Fire av fem i verden som forfølges på grunn av sin religion, er kristne. Dette kom frem i en rapport initiert av Storbritannias utenriksdepartement i 2019. I noen av regionene nærmer forfølgelsen av kristne i form og omfang seg et folkemord, ifølge rapporten, som er forfattet av den anglikanske biskopen i Truro i Sørvest-England, Philip Mountstephen, og gjengitt i en rekke britiske medier.

Mountstephen slår alarm om at kristendommen står ovenfor en trussel om fullstendig utryddelse i de deler av Midtøsten hvor dens historiske røtter går lengst tilbake i tid.

Israel er det eneste landet i Midtøsten der antallet kristne ikke minker. Staten Israel har forpliktet seg til at alle trossamfunn har rettigheter til religionsutøvelse.

 – Det er en ideologi

Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia har gjentatte ganger tirret på seg EU ved å nekte å ta imot asylsøkere fra muslimske land. De har forstått hva som er i ferd med å skje. Ungarns statsminister Viktor Orbán er overhodet ikke interessert i noen ny omfordelingspakt med EU.

Ungarn er kanskje et av Europas mest homogene land. 98 prosent av befolkningen er etnisk ungarere. Muslimer utgjør mindre enn 0,1 prosent. Den samme andelen utgjør muslimer i Polen, av nesten 40 millioner innbyggere. 51 prosent av polakkene sier de er villige til å melde seg ut av EU hvis de måtte velge mellom unionen eller ta imot flere muslimske asylsøkere.

I Tsjekkia, med ca. 0,03 prosent muslimer, får ikke muslimer starte skoler eller avholde religiøse seremonier i det offentlige rom. Det er blitt foreslått i parlamentet at alle ideologier som fremmer hat og vold skal forbys.

En av disse ideologiene heter islam, sa parlamentsmedlem Jiri Kobza i 2017. Kobza forklarer at han ikke definerer islam som en religion, men som en ideologi. Hvis en religion oppfordrer til at man skal drepe vantro og jøder, så er det ikke noen fredens religion. Selv hijaben er en politisk beskjed, og beskjeden er: vi vil ikke integrere oss. Dere skal akseptere oss som vi er.

«Det er ikke migrasjon, det er kolonisering», understreket Kobza og avviser at tsjekkerne er et folkeslag med rasister og fremmedhatet. Heller ikke Tsjekkia er interessert i noen ny pakt med Brussel.

Samme situasjon finner vi i Slovakia, som også har 0,1 prosent muslimer. De har heller ikke fått bygge noen moské, som TRT World sorterer under islamofobi.

Folkeavstemning

Landene i nord mottar flere innvandrere enn hva borgerne er villige til å akseptere. Eller det vet vi ikke helt sikkert, vi må bare lene oss på diverse meningsmålinger, da våre folkevalgte politikere nekter å foreta noen folkeavstemning om innvandringen.

Imens må folket sitte og se på at befolkningen i Norge endrer seg raskt- og vi må tåle det stadig mer høylytte maset fra muslimer om diskriminering. Det kommer ikke til å bli bedre, alle den tid vi gir etter og aldri konfronterer dem eller setter krav, sist nå med at de har sutret seg til ikke å vise ørene på passfoto og nasjonale ID-kort.