Politikk

Carl I Hagen: Forby hijab på barn under 18 år

Venstres leder, Trine Skei Grande, svarer med dette: - Hadde jeg hatt en venninne med en datter som begynte med hijab, ville jeg tatt en lang prat over en stor flaske rødvin med henne.

Carl I Hagen er på offensiven. I dag lanserer han et brennbart forslag: Forbud mot hijab på alle under 18 år.  Hagen sier det slik:

– Hijab fører til utenforskap. Har du en skoleklasse med 25 elever med to muslimske jenter som må gå med hijab, da skiller de seg ut fra alle de andre i den klassen. Det fortjener de ikke.

Nettopp. Hvor mange barn ikler seg hijab fordi de selv skulle ønsker det? Alle som har satt seg noe inn i islam, og som har med seg sin egen oppvekst der det å skille seg ut var flaut og ubehagelig, forstår at i en situasjon der jentebarn i hijab er et fåtall, er dette ubehagelig for barnet. Der islam dominerer i områder, vel, der har foredlrene full kontroll.

– Skal du rive av hijaben på små jenter?

Hagen mener hijab på barn er omsorgssvikt. Han peker på barnelovgivningen: – Når dem med en spesiell landbakgrunn skiller seg ut fra det store flertallet, må vi iverksette tiltak overfor dem.

Dagbladet viser sitt sanne jeg: Skal Hagen rive hijaben av små jenter? Dette spørsmålet stiller de til politikeren. Det er knapt til å tro.

Hagens rolige svar er som følger:

Det norske Stortinget kan vedta en lov. De fleste er enige om at vi skal ha forbud mot nikab og burka. Jeg vil gå lenger med et forbud mot hijab for alle dem som er under 18 år, sier Hagen.

FrP har argumentert for et forbud mot hijab i grunnskolen. Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, ønsker å se hijab og barn i et større perspektiv:

– Vi har snakket om forbud i grunnskolen. Det er mulig å innføre og kanskje det enkleste å håndheve. Men det er interessant å se på denne problemstillingen som noe større. I svært mange tilfeller er det snakk om sosial kontroll og religiøs tvang når barn under 18 går med hijab, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frp.

– Et av problemene med sosial kontroll er at hvis du spør dem som er utsatt for det vil de ofte støtte hijabbruk, fordi man ikke ønsker å ta konsekvensen av å stå opp mot det. Det er i den sosiale kontrollens natur, fortsetter han.

Helgheim sier, som riktig er, at elever i hijab typisk sier det er frivillig. Og dette kjøper typisk skolepersonell.- Det er kunnskapsmangel og naivitet, mener Helgheim.

Ja, for hva skal undertrykte jenter si: – Vi tvinges av våre foreldre?

– Diskutere over ei stor flaske rødvin

Trine Skei Grande mener Hagen med sine tanker «går helt over styr». Hun utviser sin brede og dype forståelse av islam slik:

– Hagen sa at islam nærmest er overgrep mot barn. At dette bare er knyttet til én religion. Jeg hadde behov for å si at overgrep mot barn skjer i alle type hjem. Jeg tror ikke islam har monopol på akkurat det, sier Grande, som har erfaring med problematikken om overgrep i religiøse miljøer fra sin tid som kunnskapsminister.

– De vanskeligste sakene vi hadde når det gjaldt religiøs kontroll av barn var fra kristne trossamfunn.

Ja, la oss bare minne denne partilederen om barneekteskap og kjønnslemlestelse. Dette skjer med norskfødte barn – ikke i kristne miljø.

Men Skei Grande er smart nok til å snakke til det norske folket. Hun sier at hun ikke liker hijab på barn. Så kommer dagens – eller årets – vinner:

Hadde jeg hatt en venninne med en datter som begynte med hijab, ville jeg tatt en lang prat over en stor flaske rødvin med henne.

Tenker hun på ei venninne som er norsk og barnet konverterer til islam? Det er ikke godt å vite, men alle ser det hysterisk morsomme – eller tragiske – ved Skei Grandes uttalelse.

En del politiker blir aldri voksne. De velger selv sandkassen. De bryr seg om seg selv, ikke de undertrykte, og ikke Norges fremtid.