Den kulturelle revolusjonen

Befolkningen skiftes ut: Ikke-vestliges fødsler overgår asylinnvandringen

Vi kan sette kroken på døren for asylinnvandring. Likevel skiftes befolkningen ut grunnet høyt antall barnefødsler i sentrale muslimske grupper.

Dette viser tall fra Danmark, og da er det etter alle solemerker lik situasjon i Norge.

HRS har tidligere lagt frem oppsiktsvekkende tall: Selv med null innvandring, vil den høye fødselsraten til sentrale ikke-vestlige føre til en betydelig vekst i de ulike gruppene.

Eksempelvis vil syrere i Norge fordoble seg til nesten 60.000 personer på 14 år med dagens nivå på barnefødsler, skrev vi i 2018.

Flere fødsler enn folk som får asyl

Nå viser tall fra Danmark tilsvarende utvikling. På 13 år i Danmark har ikke-vestlige født over 100.000 barn. Tallet overstiger antallet som har fått asyl i samme periode. Befolkningsutskiftningen er med andre ord selvgående, og det er personer fra islambeltet som står for flest fødsler, viser tall fra Dansk Statistik:

I perioden 2007 – 2019 fikk således i alt 44.140 asylsøkere oppholdstillatelse i Danmark, samtidig med at det i samme periode ble født ikke færre enn 100.952 børn med ikke-vestlig opprindelse.

Blant dem ble litt over halvdelen, eller i alt cirka 63.000, født i muslimske miljøer.

Som i Norge, er veksten ved barnefødsler særlig stor blant syrere i Danmark (se lenke over). Syrere i Danmark føder nå tre barn om dagen. Etter migrasjonskrisen i 2015 eksploderte nemlig barnefødslene i denne gruppen. 4.612 barn ble født i løpet av fire år, perioden 2015 – 2019.

Men ingen slår tyrkerne i Danmark. De siste 13 årene har tyrkere i Danmark fått over 14.000 barn.

I perioden 2015 – 2019 fødte ikke-vestlige 45.313 barn i Danmark, altså en middels stor norsk eller dansk by.

Mange barnefødsler og høy kriminalitet går hånd i hånd

Et annet vesenltig poeng er at det er i gruppene med høyest barnefødsler man ser lavest yrkesdeltakelse og høyest kriminalitet. Som at i Norge er kun 9 prosent av syriske kvinner i fulltidsjobb.

Annen offisiell statistikk fra Danmark viser en svimlende kriminalitet i de mestfødende gruppene:

I 2018 ble:

  • i alt 3.693 tyrkiske menn og 693 tyrkiske kvinner kjent skyldige i kriminalitet
  • i alt 2.239 libanesiske menn og 416 libanesiske kvinner kjent skyldige i kriminalitet
  • i alt 1.754 syriske menn og 195 syriske kvinner kjent skyldige i kriminalitet
  • i alt 1.753 irakiske menn og 306 irakiske kvinner kjent skyldige i kriminalitet

I Norge har vi ingen slike tall – som er kjent for offentligheten. Tallene finnes selvsagt, men da må SSB publisere dem. 

Vi har erfaringsmesig ingen grunn til å tro at Danmark er en annen verden enn Norge. Tvert om. Begge landene står midt i den kulturelle revolusjonen.

Det er Den korte avis som har hentet inn tallene for Danmark. Her er lenker til dataene som er brukt:

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

https://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN66)

https://www.statistikbanken.dk/10025 (Tabelkode: DKSTAT)

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29446&sid=indv2019

Foto: HRS, Tøyen i Oslo