muhammedaksjon.lysaker

Aksjonen fortsetter, her Lysaker i Oslo.