Kriminalitet

Voldtok et barn hundrevis av ganger – blir ikke utvist

Først ble han dømt til utvisning på livstid av tingretten. Men lagmannsretten opphevet dommen. Den mente at mannen i Sverige hadde for god tilknytning til landet. Høyesterett gir sin tilslutning til å stanse utvisning.

Mannen bodde i et villastrøk sammen med stedatter og hennes mor. Villalivet var ikke annet enn et mareritt for jenta. I flere år utsatte han stedatteren for voldtekter. Hun ventet til hun ble 13 år før hun fortalte om det hun mener må ha vært til sammen rundt 600 voldtekter gjennom årene. Jenta fryktet nemlig at hennes lave alder tilsa at hun ikke ville bli trodd.

(Moren) spurte hva det handlet om. (Datteren) ble mer og mer trist og begynte så å gråte. Hun måtte stille flere spørsmål før (datteren) fortalte henne at (stefar) hadde voldtatt henne. (Datteren) sa at hun hadde et lydopptak på telefonen sin som hun fikk lov til å lytte til. Opptaket viste at (stefaren) voldtok (datteren).»

Stefaren ble av tingretten i Midt-Sverige dømt til 13 års fengsel og livsvarig utvisning. Antallet grove voldtekter mot barn ble anslått av retten til «minst hundre».

Utvisning avvises

Men i juli gikk Gøta lagmannsrett inn og stoppet utvisningen. Voldtektsmannens tilknytning til Sverige ble ansett som sterk, da han har bodd her i flere tiår, og han «ser ikke ut til å ha en særlig sterk tilknytning til sitt tidligere hjemland», heter det.

Dette fikk Riksadvokaten til å gå til Høyesterett for å få prøvd saken. Høyesterett avviste saken. Igjen vises det til tilknytning til Sverige.

Det hører med til historien at Gøta lagmannsrett senkte straffen til 12 år. Og etter endt soming er han en fri mann – i Sverige.

Hvem er Sverige på lag med? Massevoldtatt barn eller overgriper. Svaret er avgitt.

Expressen