Politikk

Toppkommentator håper og tror Löfven-regjeringen faller

"Stefan Löfven er en trett statsminister i et mer og mer dysfunksjonelt ekteskap med Miljöpartiet. Sverige fortjener bedre." Denne salven kommer fra en ledende kommentator i Expressen.

Dette er meget sjelden kost å se på trykk i en ledende svensk avis. Signaturen tilhører Anna Dahlberg, som åpner ved å vise til et oppsiktsvekkende internt notat fra Löfven-regjeringen:

Forrige fredag, den 18. september, dukket et uventet dokument opp på regjeringskanselleriets intranett: «En overgangsregjerings handlingsrammer.» Notatet beskriver kort hvordan regelverket ser ut og gir anbefalinger for det praktiske arbeidet i tilfelle regjeringen trekker seg.

Var det tilfeldig at dette notat dukket opp akkurat nå? spør Dahlberg, og fortsetter slik:

Eller tyckte någon på statsrådsberedningen att det var läge att höja medvetandenivån bland tjänstemännen inom regeringskansliet och kanske rentav bedriva signalpolitik mot upproriska miljöpartister?

Ny migrasjonspolitikk?

Mye taler for at Sverige står foran en regjeringskrise, mener Dahlberg, og peker på et migrasjonsutvalg som har lagt 26 forslag på bordet. Regjeringen må bestemme seg for hvilke av disse forslagene som skal sendes ut på høring. Knipen er denne: Sendes alle de 26 forslagene ut på høring, fremstår det ytterliggående Miljöpartiet (Mp) som en dørmatte for Socialdemokraterna (S). Dersom S velger ikke å sende ut alle forslagene til høring, fremstår S som Ms tøffel.

I tillegg er det strid mellom S og M om et oljeraffineri utenfor Lysekil. Først ga en høyestrettsdomstol grønt lys for prosjektet (juni 2020), noe som burde gjøre saken opplagt. Men i ellevte timen tok regjeringen selv over vurderingen av miljøaspektene rundt prosjektet. I tillegg foregår det en tredje strid innen arbeidsmarkedet.

Dahlberg slår fast følgende: Sverige står foran en politisk storm denne høsten. Skulle regjeringen klare å manøvrere seg gjennom konfliktene ved «å sparke tomflasken foran seg frem til neste valg (2022) nærmer seg», ville det «i så fall (være) synd».

Fasiten så langt er nedslående

For, «de rødgrønne har styrt Sverige siden 2014 og fasiten imponerer ikke».

  1. Arbeidsløsheten: Målet for regjeringen var å ha EUs laveste arbeidsløshet i 2020. I dag har Sverige den fjerd høyeste arbeidsløsheten i EU, kun slått av Hellas, Spania og Italia.
  2. Pandemien: Koronakrisen er langt fra over, og dermed finnes det foreløpig heller ingen fasit på Sveriges strategi, men med det høye antallet døde (5.880 personer så langt), står Sverige en særstilling i Norden. Beredsskapen for pandemien «var ussel», mener Dahlberg, og regjerningen har «gjennomgående reagert sendrektig».
  3. Gjengkriminaliteten: Regjeringen har ikke klart å snu den alvorlige trenden. Den har dratt beina etter seg og nølt med å innføre nødvendige tiltak. Antall politibetjenter i operativ tjeneste er enda lavere enn i 2015.
  4. Skolen: En Pisa-målingen i 2019 viste tilsynelatende en fremgang, men faktum var at en betydelig andel utenlandsfødte elever ikke inngikk i undersøkelsen. Statistikken mørekla virkeligheten – en «bbisarr situasjon i et velferdsland».
  5. Migrasjonen: Innvandringen er fremdeles høy. Regjeringen krangler åpent seg imellom og evner ikke å ta nødvendige grep for å senke innvandringstempoet.
  6. Strømforsyning: Region Skåne varslet nylig regjeringen om at situasjonen for strømforsyningen i Sør-Sverige er kritisk, noe som sammen med ekstreme strømpriser truer tusenvis av arbeidsplasser. Men i stedet for å ta situasjonen på alvor, skryter de rødgrønne av Sveriges strømoverskudd og å avvikle fungerende kjernekraft.

Dette er ikke en regjering som adresserer de store samfunnsproblemene eller håndterer kriser med handling. Det er et ministerium som regjerer videre, konkluderer Dahlberg. 

En regjeringskrise fremstår som «et løfte»

Hun mener Löfven fremstår som «trøtt og passiv. Et rekordbudsjett med 105 milliarder i reformer skal gi inntrykk av en regjering som er på offensiven. I stedet fremstår budsjettet som et ansvarsløst hasttverk. Adskillige milliarder satses på en reform som tidligere har vært stemt ned av samtlige partier».

Ytterligare miljarder ska betalas ut till löntagarna i form av en klumpsumma strax före valet 2022 – en kompensation för extra utgifter under pandemin, såsom inköp av en elcykel, heter det. Man tar sig för pannan.

Denne regjeringen anser at den behøver flere år for å kunne utrede den minste straffeskjerpelsen, fortsetter hun, mens man åpenbart har sydd sammen et budsjett i en «kaffepause». Et budsjett som fremstår som uferdig, i henhold til blant annet en nasjonaløkonom (DN 24/9)..

Dahlberg mener utviklingen i svensk politikk går bakover:

Pensjonssystemet undergraves, budsjettdisiplinen er satt på vent, og arbeidslinjen uthules .

Konklusjonen må nødvendigvis blir slik: «En regjeringskrise i høst fremstår ikke som en trussel, men som et løfte.»

Dahlberg kunne med fordel også ha poengtert islams økende makt – år for år, og der den ene stormoskeen etter den andre popper opp og torpederer ethvert fornuftsbasert integreringshåp.

Hva med SD?

Da kan vi forvente at Moderaternas leder Ulf Kristersson varmer opp i kulissene. Hvordan han vil forholde seg til et eventuelt samarbeid med det eneste partiet i Riksdagen som har stått for en ansvarlig innvandringspolitikk, blir en joker i eventuelle nye regjeringsforhandlinger. Skal SDs Jimmie Åkesson holdes ute i «kylan» fremdeles, eller skal Åkesson på en ministerpost?

Uansett vil en regjering utgått av Moderaterna og Kristdemokraterna, med SD som støtteparti, gi SD betydelig makt til å presse de viktigste spørsmålene inn på dagsordenen: innvandringen, klanene og islam.

Expressen