Islam

Nå settes foten ned for ny ekstrem stormoské

Karlstad skulle få ny stormoské til 22 millioner kroner, finansiert av stater i Midtøsten. Planene er stanset i siste sving.

Islamiseringen av Sverige går på høygir, ikke minst ved hjelp av sosialdemokrater, liberalister, sosialister og kommunister i politikken. De kan ikke få nok undertrykking av kvinner, homofile og religiøse minoriteter under dekke av «religionsfrihet». Mønsteret er det samme i hele Vest-Europa, Norge inkludert.

Så også i Karlstad. Islamiska kulturföreningen holder til her. Kulturforening, altså. Både medier lokalt og nasjonalt har gjennom årene dokumentert at dette er en helt og holdent salafistisk gruppering, som flere ganger har invitert salafistiske foreldragsholdere fra Saudi-Arabia. Men «Karlstad skal være en by for alle», som en lokalpolitiker fra Liberalerna sier det. Hvordan det er mulig å utvise en så totalt nedsnødd holdning som folkevalgt, er ikke enkelt å svare på. I Sverige er endog Sverigedemokraterna ofte utstøtte og anses overhodet ikke å være inkludert blant «alle».

Den urene og farlige kvinnen

Her om kvinnesynet som fremmes av moskeen, fremført av en imam utdannet i Saudi-Arabia:

En saudiutbildad salafist höll där föreläsningen «Den exemplariska kvinnan», som uppmanar muslimska kvinnor att lyda sina män utan att säga emot:

«Hon får inte gå ut utan hans tillåtelse, för han har den rollen att vara en ledare«, sägs det i föreläsningen som ligger på en salafistisk websida, samt att «den första och främsta plikten för en kvinna är att hon värnar mannens sexuella rätt, eller rätten mannen har när han kallar henne till sin bädd».

I juni i år ga kommunens politikere dette trossamfunnet tillatelse til å bygge stormoské. Moskeen skal bli på nesten 1.200 kvm over to plan, med en 22 meter høy minaret, pluss kuppel toppet med halvmåne. Prislappen er på rundt 22 millioner kroner.

For å finansiere moskeen skulle man «få litt hjelp fra utlandet», altså stater i Midtøsten. Men grunnet koronakrisen er dette litt vanskelig for øyeblikket, hette det. Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna, Centern og Miljöpartiet stemte for, og sørget for at motstanden fra Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna ble overkjørt.

Parkeringsplasser til besvær

Men så snudde vinden etter klager fra naboer. Da er det som ellers i Europa, Larvik i Vestfold inkludert, parkeringsplasser og/eller trafikkstøy som blir det springende punktet.  Fylkesnemda opphevet byggetillatelsen for kulturforeningen fordi verken kommunen eller foreningen har klart å godtgjøre at kravet til parkeringsplasser er oppfylt tilstrekkelig.

Totalt 165 personer hadde påklaget byggetillatelsen, men bare rundt 20 av dem ble vurdert til å ha klagerett, og det var de som bor i de to tilstøtende eiendommene på Mossgatan.

Noen har henvist til parkeringsspørsmålet, fortsettes det fra Fylkesnemda.

Da sendes saken tilbake til kommunens byplanutvalg. Kristdemokraternas representant der håper at flere partier nå vil stemme ned hele planen med stormoské.

Vi merket oss følgende argumentasjon da byggetillatelsen var til votering i sommer: Kristdemokraterna med argument om for få parkeringsplasser. Moderaterna med argument om at tomten burde gå til boliger. Kun Sverigedemokraterna pekte på ideologi, konkret i denne sammenhengen kvinneundertrykking, ref. sitat over her.

Når skal disse politikerne våkne ideologisk?

SVT